PERI je nemecká rodinná spoločnosť s polstoročnou históriou. Doménou spoločnosti sú dva segmenty, ktoré so stavbou neoddeliteľne súvisia: debnenia a lešenia. Porozprávali sme sa s riaditeľom technického oddelenia PERI Ing. Mojmírom Zatloukalom.

Participovali ste zrejme na väčšine veľkých stavieb v Bratislave. Na ktoré by ste chceli zvlášť upozorniť?
Spoločnosť PERI bola na Slovensku založená v roku 1996. V novej rozvíjajúcej sa modernej časti Bratislavy sme boli súčasťou niekoľkých významných stavieb, ako sú Sky Park, Eurovea Tower, Metropolis, Klingerka, Twin City, autobusová stanica. Všetky sa vyznačujú výnimočnosťou, zameraním na rýchlu, efektívnu a bezpečnú výstavbu a z toho vyplývajúce veľké množstvá navrhnutých riešení a dodaného materiálu v správnom čase. Pri výškových budovách je dôležité vytvoriť bezpečné pracovné podmienky na práce vo výškach a ochrániť priestory pod stavbou proti pádu predmetov. Na to slúži veterný samošplhavý štít. Lešenie hrá významnú úlohu pri postupnom dokončovaní fasády a skorších terénnych úpravách, ako aj pri postupnej demontáži v spodných častiach postavených priamo na teréne alebo na garážach. Preto navrhujeme lešenie na niekoľko etáp. Dolná časť lešenia môže byť postavená uvedeným spôsobom, druhá, prípadne ďalšie na podpernej konštrukcii z konzol zo systému VARIOKIT (rôzne prvky oceľových nosníkov, závor a vzpier), ktoré sú kotvené do nosnej konštrukcie budovy.

Stavebníctvo technologicky veľmi napreduje. Pri dnešných technológiách sa dá z betónu urobiť akýkoľvek tvar. Ktoré druhy lešenia sú v tomto smere najflexibilnejšie?
Vieme sa prispôsobiť akémukoľvek tvaru s naším modulovým lešením PERI UP Flex, v ktorého sortimente sú napr. aj oceľové podlahy s dĺžkou 500 mm alebo konzoly so šírkou 33 cm na fasádne lešenie PERI UP Easy, určené do stiesnených priestorov. Pri stenovom debnení sa dosahuje požadovaný tvar bežnými systémovými panelmi rôznych výšok a šírok. Samozrejmosťou sú aj kruhové steny, pre ktoré máme systém RUNDFLEX. Čo sa týka rôznych atypických konštrukcií ako piliere alebo konštrukcie z pohľadového betónu, pre ne projektujeme a montujeme debnenia na mieru zo systému VARIO.

Máte nejaké novinky v lešení? Aké sú výhody debnenia Maximo?
Novinkou v lešení je Alimak STS 300. Vyznačuje sa vysokou efektivitou a časovými úsporami, bol vyvinutý na plynulú prácu s lešenárskym systémom PERI UP a poskytuje šikovnejší spôsob prepravy prvkov a materiálu zo zeme do akejkoľvek výšky. Alimak STS 300 prepravuje lešenársky materiál nielen vertikálne, ale aj horizontálne. Dvaja ľudia môžu denne namontovať až 300 m2 lešenia PERI UP.
Rámové debnenie MAXIMO dokáže extrémne rýchlo zmontovať aj nízky počet pracovníkov na stavbe. Vďaka spínacej technológii MX a dodatočným systémovým prvkom, ako je úchyt na stabilizátor zo strany plášťa debnenia a konzola stenového debnenia, môže MAXIMO obsluhovať aj jedna osoba, z jednej strany a bez dištančných rúrok a kónusov. Usporiadaný modul spojov panelov a spínacích miest vytvára krajší povrch betónu.

V súčasnosti sa stavby ťahajú do výšok. Je všeobecne známe, že hore je veterno a pri procese výstavby to môže byť pre pracovníkov nebezpečné. Ako funguje veterný štít?
Pri výškových budovách je dôležité vytvoriť bezpečné pracovné podmienky na prácu vo výškach a ochrániť priestory pod výstavbou proti pádu predmetov. Na to slúži veterný samošplhavý štít RCS. Šplhavé zostavy veterného štítu sú celý čas bezpečne spojené s konštrukciou pomocou šplhavej papuče, čo umožňuje bezpečné a rýchle šplhanie aj vo veterných podmienkach. Šplhavé papuče je možné pripevniť na steny aj na hrany dosiek, preto je systém RCS vhodný pre akýkoľvek tvar budovy. Mobilná šplhavá jednotka, tzv. hydraulický agregát, umožňuje šplhanie bez pomoci žeriava, ktorý sa používa na iné práce. Hydraulické valce možno jednoducho namontovať medzi budovu a šplhavé nosníky a pomocou agregátu postupne šplhať s jednotlivými panelmi smerom nahor.

Ktorý systém alebo systémy debnenia využívate najčastejšie pri dopravných stavbách, napr. pri mostoch?
Najčastejšie používaným systémom pri bežnej výstavbe mostov je použitie podpernej konštrukcie, v našom prípade PERI UP Flex, a debnenia, v našom prípade VARIO. Pri návrhu vždy zohľadňujeme tvary betónových konštrukcií a zaťaženia na podpernú konštrukciu. V roku 2022 sme prvýkrát na Slovensku použili debniace vozíky PERI VBC na technológiu letmej betonáže na diaľničnom moste pred vjazdom do tunela Višňové. Vďaka vyššej únosnosti vozíkov bolo po nasledujúcom preprojektovaní možné zhotoviť všetky lamely s väčšou dĺžkou, čím sa znížil ich počet a tým aj časovej úspora oproti pôvodnému postupu výstavby. V tomto roku sme zase dodali vysokoúnosné podperné konštrukcie PERI VST na výstavbu ôsmich priečnikov na pravom a zároveň ľavom moste na úseku R2 Šaca – Košické Oľšany.

Ako aplikujete podmienky trvalej udržateľnosti vo firme? Dajú sa systémy použiť viackrát?
Všetky naše systémové debnenia a lešenia sú určené na viacnásobné použitie počas niekoľkých rokov na stavbách po celom svete v náročných podmienkach, preto pri ich vývoji berie naša centrála do úvahy všetky možné kritériá. Aj v prípade vývoja univerzálneho debnenia DUO, ktoré slúži na debnenie základov, stien, stĺpov a stropov, to bolo tak, pričom sa vždy používajú rovnaké prvky. Je charakteristické nízkou hmotnosťou a jednoduchou manipuláciou. Na podporu udržateľného obehového hospodárstva sú panely vyrobené z kompozitných materiálov na báze polymérov. Panely DUO sú stopercentne recyklovateľné – s bezodpadovou výrobou a so zníženými emisiami. Navyše, technopolyméry na debnenia sú výhodné, pri porovnaní s drevom majú mimoriadne dlhú životnosť