Stavba roka 2023 bola vyhlásená, ceny rozdané a usporiadateľa súťaže Vincenta Kvočáka čaká príprava jubilejného 30. ročníka súťaže. Čo podľa neho odrážajú prihlásené projekty? A čo môžeme očakávať od mladej generácie stavebných inžinierov, ktorých vzdeláva?

prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc. je prezidentom ABF Slovakia, nezávislej, dobrovoľnej a nepolitickej organizácie založenej jej členmi s cieľom starostlivosti o rozvoj a prezentáciu slovenskej architektúry a stavebníctva. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva združenie vedecko-výskumnú, publikačnú a vydavateľskú bázu svojich členov, rôzne formy osvety a vzdelávania vrátane organizovania súťaží, konferencií, ankiet a výstav.

Tohtoročný ročník Stavby roka je za nami. Čo podľa vás odrážajú prihlásené projekty? Majú niečo spoločné?

Do tohto ročníka Stavby roka bolo nominovaných štrnásť stavieb. Podstatnú časť tvorili budovy a z nich bolo najviac obytných budov. Dá sa z toho vydedukovať, že predchádzajúce krízové roky (pandémia, vojna, nárast cien energií) ovplyvnili výstavbu hlavne infraštruktúrnych stavieb, ktoré boli v súťaži zastúpené minimálne.

Ako prebiehala organizácia slávnostného vyhlasovania. Čo je z vášho pohľadu organizátora najtvrdší oriešok?

Príprava 29. ročníka Stavby roka 2023 sa začala v polovici roka 2023 vyhlásením súťaže, nasledovalo prihlasovanie stavieb do súťaže, vymenovanie poroty, ktorá stavby hodnotila na základe dodaných podkladov, ako aj priamou obhliadkou na mieste. Súbežne prebiehala príprava slávnostného vyhlásenia výsledkov v rámci galavečera Stavby roka 2023.

Ako vždy, najväčším problémom pri príprave súťaže je finančné zabezpečenie, ktoré v podstatnej miere závisí od partnerov a sponzorov súťaže. Aj touto cestou by som sa im chcel poďakovať. Je na škodu, že taká významná akcia prezentujúca nielen najlepšie stavby, ale aj celkové úspechy stavebníctva medzi odborníkmi, ale aj v širokej verejnosti, pretože vyhlásenie výsledkov sa vysiela v priamom prenose na druhom programe RTVS, nie je dotovaná ako napríklad súťaže v oblasti architektúry, prípadne kultúry.

Pôsobíte aj na Technickej univerzite v Košiciach. Presahuje vaše pôsobenie v ABF aj do pedagogickej činnosti?

Združenie ABF Slovakia okrem súťaže Stavba roka vyhlasuje a spoluvyhlasuje aj súťaž bakalárskych prác „Bakalár“ a diplomových prác „Inžinierska cena“. Víťazi týchto súťaži sú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov Stavby roka. Na stavebných fakultách sa takisto každoročne realizujú výstavy nominovaných stavieb a víťazných stavieb. Z tohto pohľadu môžeme hovoriť o určitom presahu činnosti ABF Slovakia do pedagogického procesu.

Vzdelávate budúce generácie stavebných inžinierov. Čo od nich môžeme očakávať?

Moje profesionálne pôsobenie sa v pedagogickej oblasti zameriava na navrhovanie nosných stavebných konštrukcií a mostov. Záujem o štúdium v študijných programoch zameraných na tieto oblasti stále klesá. Napriek tomu sa vždy nájdu študenti, ktorých táto oblasť stavebníctva zaujíma, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky a sú dobre pripravení na prax. Spôsob financovania univerzít, keď podstatná časť rozpočtu závisí od počtu študentov, ohrozuje najmä študijné programy, na ktoré sa hlási malý počet študentov. Takéto študijné programy je z finančných dôvodov nutné redukovať, čo sa začína prejavovať v nedostatku odborníkov zameraných na navrhovanie nosných konštrukcií, navrhovanie a realizáciu ciest a železníc a pod.

A na záver otázka, aké sú vaše plány na vyhlásenie Stavby roka 2024. Môžeme očakávať nejaké novinky?

Nasledujúci ročník súťaže Stavba roka 2024 bude jubilejným ročníkom súťaže. Združenie ABF Slovakia urobí všetko pre to, aby sa prihlásilo dostatok stavieb a hlavne aby sa zabezpečilo financovanie tohto ročníka. Jubilejný ročník by sme radi ešte viac propagovali v printových a elektronických médiách a na sociálnych sieťach. Pravdaže, všetko závisí od finančných prostriedkov.