V rekonštrukciách rodinných domov sú Česi na špičke, tvrdia autori novej knihy 66 DOMŮ

Vychádza už štvrtá kniha z edície 99 DOMŮ, tentoraz s pozmeneným názvom. Po novostavbách sa tento diel orientuje na rekonštrukcie rodinných domov, ktoré v posledných dvadsiatich rokoch prešli pozoruhodnou obnovou. Predstavuje špičkové diela, ktoré znesú najprísnejšie hodnotenia aj v medzinárodnom uhle pohľadu a sú inšpiráciou pre architektov, stavebníkov a milovníkov architektúry.

Autori publikácie sú vysokoškolskí pedagógovia Fakulty architektúry ČVUT v Prahe Ján Stempel a Jan Jakub Tesař a novinár a spisovateľ Petr Volf. Kniha ako prvá svojho druhu vôbec zahŕňa revitalizácie, konverzie a prístavby českých architektiek a architektov. Každý príklad môže byť inšpiráciou pre budúcich stavebníkov, ale je tu dôkaz, že práca s odkazom na minulosť môže mať nesmierne bohatý prínos. „Každý starý dům je pro architekta a konstruktéra výzva. Jako by jim skutečnost, že nezačínají na nule – rozvíjejí přece to, co už stojí –, dodávala sílu a odvahu, aby byli co nejkreativnější a také nejdůslednější,“ vysvetľuje Petr Volf. Výber stavieb v knižke je široký, najstaršie pochádzajú z 18. storočia, najmladšie sú z konca 20. storočia. Meštianske a funkcionalistické vily, radové domy, vidiecke stodoly, priemyselné stavby, skladiská, prevádzkarne, mlyny, vidiecke chalupy, zrubové domy a vidiecke statky. Niektoré úpravy sú viditeľné na prvý pohľad, iné splývajú s pôvodným vzhľadom. Číslo 66 nie je preklep. Zmenšením výberu vznikol priestor na podrobnejšiu prezentáciu jednotlivých stavieb. Každý dom má krátku anotáciu, fotografiu pôvodného stavu pred rekonštrukciou a po nej. Pôdorysy a rezy sú pri všetkých projektov v rovnakej mierke 1 : 333, čo uľahčuje porovnávanie a analýzu. Nech je práca s odkazom na minulosť akákoľvek tvorivá, krásna a podnetná, predovšetkým je veľmi náročná a každý sa na ňu nehodí. Pri rekonštrukcii musí architekt potlačiť svoje ego a viac nasadiť empatiu a citlivosť, pretože bez toho sa nedá viesť zmysluplný dialóg s predchodcami, ktorí pôvodnú stavbu vymysleli. Predtým než sa architekt rozhodne pre konkrétne nezvratné riešenie, treba sa zamyslieť a nespoľahnúť na prvý dojem. Čím kvalitnejšie sa stavia a používajú sa poctivé materiály, čím viac je návrhzbavený krátkodobých módnych trendov, tým sú väčšie predpoklady, že dom bude dobre starnúť a predĺži sa jeho životnosť.