Od apríla tohto roku sa v každom krajskom meste na Slovensku začnú zakladať regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu. S tým súvisí spustenie nového portálu pre územné plánovanie vzhľadom na účinnosť nového zákona o územnom plánovaní. Informovali o tom zástupcovia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR.

Podľa predsedu úradu Martina Hypkého je to prvý veľký krok v reforme stavebnej legislatívy po viac ako roku a pol práce. S účinnosťou zákona o územnom plánovaní prichádza aj prvá časť informačného systému – portál pre územné plánovanie. V nových regionálnych úradoch bude pracovať približne 200 zamestnancov, prevažne z okresných úradov, ktoré sú sídlom kraja, a z odborov výstavby a bytovej politiky.

Hlavnou súčasťou reformy je elektronizácia, ktorá sa realizuje prostredníctvom informačného systému pre územné plánovanie a výstavbu s názvom myUrbium. Jeho prvá časť je portál pre územné plánovanie, ktorý od 1. apríla bude slúžiť na komunikáciu medzi účastníkmi územného plánovania, vrátane fyzických aj právnických osôb, orgánov územného plánovania a UUPV.

Účastníci budú môcť komunikovať prostredníctvom elektronických formulárov pripravených pre rôzne situácie, ako je obstaranie územného plánu či získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu. Funkcionality portálu budú prístupné podľa zvolených oprávnení.

Podpredsedníčka úradu Milota Sidorová zdôraznila, že celý proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie bude riadený prostredníctvom e-formulárov v informačnom systéme úradu, čo zlepší efektivitu a komunikáciu medzi všetkými zúčastnenými subjektmi.

Okrem toho od apríla prídu aj zmeny v oblasti výstavby, hoci nie všetky, ktoré sa pôvodne plánovali. Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí napríklad prevzatie zásady „hlavná stavba pohlcuje vedľajšie“ pre spoločné posudzovanie návrhov, zavedenie inštitútu preskúmania spôsobilosti na užívanie stavby zhotovenej a užívanej bez stavebného povolenia od určitého obdobia, rozšírenie možnosti spojenia územného konania so stavebným pre širší okruh stavieb a zavedenie inštitútu záväzného stanoviska orgánu územného plánovania.