Minulý rok sa v Európe zaznamenal historický pokles emisií uhlíka od spustenia systému obchodovania s emisiami. Hoci uhlíková stopa v leteckej doprave stúpla približne o 10 %, emisie v sektore energetiky a priemyslu klesli. Hlavným faktorom tohto poklesu boli značne rozšírené obnoviteľné zdroje energie (OZE) v európskom energetickom mixe, najmä veternej a solárnej energie, čo viedlo až k 24 % redukcii emisií v energetike. Spolu so 7 % poklesom v priemysle sa v roku 2023 vyprodukovalo až o 15,5 % emisií menej než v roku 2022. Aktuálne údaje zároveň naznačujú, že emisie v sektoroch podliehajúcich obchodu s uhlíkom klesli až o 47 % v porovnaní s rokom 2005. Európska komisia považuje tieto čísla za dôkaz účinnosti systému s emisnými povolenkami a za dôležitý krok k naplneniu cieľov dekarbonizácie. Tieto úspechy svedčia o tom, že Európa sa uberá správnym smerom v boji proti zmene klímy a hľadaní udržateľných energetických riešení.