Brownfieldy, často chápané ako opustené priemyselné alebo komerčné plochy, sú dnes stredobodom záujmu pre rozvoj v stavebníctve. Tieto lokality, ktoré boli v minulosti znečistené alebo opustené, predstavujú cenný zdroj pre výstavbu nových projektov s ohľadom na udržateľnosť a ekologickú efektívnosť. V roku 2024 ďalej pribúdajú projekty, ktoré stavajú práve na týchto skôr zabúdaných miestach.

To, že využitia brownfieldu sa nebojí ani verejná správa, ukazuje projekt Hviezda. Rezort obrany plánuje tento rok spustiť druhú fázu rekonštrukcie budovy vojenskej ubytovne Hviezda, známej ako Kukurica. Cieľom tejto rekonštrukcie je premeniť ju na kancelárie pre rezort obrany a ubytovňu pre vojakov. Táto zmena bola oznámená už v roku 2021.

Spustenie rekonštrukcie je podmienené dokončením projektovej dokumentácie a získaním stavebného povolenia. Po získaní týchto schválení bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na realizátora rekonštrukcie.

Vzhľadom na aktuálne časové rámce procesov verejného obstarávania sa predpokladá, že rekonštrukcia by sa mohla začať najskôr v polovici roka 2024.