Eurostav

Časopis EUROSTAV sa venuje naliehavým otázkam zo stavebníckej a architektonickej problematiky. Uverejňuje najnovšie poznatky o širokom spektre stavebných tém, primárne o stavebných materiáloch, technológiách, stavebných postupoch a produktoch, predstavuje pripravované zámery a dokončené stavebné diela. Témami, na ktoré sa časopis sústreďuje, a ktoré v dnešnej dobe najviac rezonujú sú zdravé životné prostredie, uhlíkovo neutrálne budovy a stavby, certifikácia stavieb a stavebných materiálov, opatrenia na klimatické zmeny atd.

Prečo inzerovať?

👍 EUROSTAV tvorí miesto vo vašich komunikačných plánoch!

👍 EUROSTAV má potenciál!

👍 EUROSTAV sleduje tradíciu!

👍 EUROSTAV zdroj aktualít a poznatkov!