Kolísky sú od slova kolísať

Obytný komplex Kolísky sa nachádza takmer v centre novej rezidenčnej zóny Záhorskej Bystrice Krče, v bývalej poľnohospodárskej časti na juhu Záhorskej Bystrice, na rozhraní obytnej štvrte a tradičnej dedinskej zástavby. Architektúra Kolísok zaujala aj odborníkov – dostali sa do nominácie 22. ročníka ocenenia Slovenskej komory architektov – CE ZA AR 2023 a na medzinárodnej scéne vyhrali v súťaži Big SEE Awards 2023 v slovinskej Ľubľane.

Polyfunkčný bytový dom Verdena

Nový polyfunkčný bytový dom z dielne VI GROUP s názvom Verdena vzniká v Krasňanoch v bratislavskej Rači na mieste bývalého miestneho kultúrneho centra, ktoré sa dlhé roky nevyužívalo. Pôjde teda o obnovu spustnutého areálu, ktorý sa nachádza v strategickom spojení s areálmi Meopta, Slovenská Grafia, a. s., a s futbalovým štadiónom FK Krasňany.

Obytný súbor RNDZ

Zaujímavý obytný súbor RNDZ – Rendez vzniká v mestskej časti Rača-Východné pozdĺž komunikácií Pri Šajbách a Sklabinská. Vhodne tu pretvorí priestor, ktorý bol v podstate brownfieldom. V priľahlej obytnej zástavbe prevládajú typické panelákové domy a smerom na východ susedí s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave.