Obytný komplex Kolísky sa nachádza takmer v centre novej rezidenčnej zóny Záhorskej Bystrice Krče, v bývalej poľnohospodárskej časti na juhu Záhorskej Bystrice, na rozhraní obytnej štvrte a tradičnej dedinskej zástavby. Architektúra Kolísok zaujala aj odborníkov – dostali sa do nominácie 22. ročníka ocenenia Slovenskej komory architektov – CE ZA AR 2023 a na medzinárodnej scéne vyhrali v súťaži Big SEE Awards 2023 v slovinskej Ľubľane.

Záhorská Bystrica je v zmysle ÚPN VÚC Bratislavského kraja súčasťou záhorskej sídelnej osi, ktorá predstavuje jednu z rozvojových osí celoslovenského významu. Táto rozvojová os priamo nadväzuje na severozápadnú radiálu mesta Bratislavy. Zóna Krče je zaradená do tzv. jadrového pásma, ktoré tvorí kontinuálnu súčasť mesta Bratislavy, čo predpokladá koordinovaný rozvoj všetkých sídelných funkcií tak, aby vznikalo homogénne mestské prostredie s vyváženými obytnými a pracoviskovými vzťahmi. Územný plán hlavného mesta Bratislavy predpokladá kvalitné dopravné prepojenie s centrom mesta a vyrovnanie disproporcií v urbanisticko-dopravných vzťahoch.

V tejto lokalite boli kedysi iba ovocné sady a záhrady. Územie je vystavené intenzívnemu prúdeniu vzduchu a komplikovaným hydrogeologickým podmienkam podložia. Na základe vybudovanej technickej infraštruktúry bolo pred niekoľkými rokmi možné uvažovať o zriadení novej rezidenčnej zóny.

Rozvoj lokality

Zónu Krče ohraničuje Bratislavská ulica, ulica Pri Vápenickom potoku z juhu, Donská ulica na východe a pomyselný trojuholník uzatvára Tatranská ulica zo severu. S pôvodnou časťou Záhorskej Bystrice je prepojená jednosmernou ulicou Na Krčoch alebo spojnicami cez Tatranskú ulicu. Celá mestská časť dynamicky mení svoju tvár. V zóne Krče už približne pätnásť rokov prebieha intenzívna výstavba s následným výrazným zvýšením počtu obyvateľov, občianska vybavenosť však pribúda pomalším tempom. Nespornými pozitívami sú úspešné realizácie občianskej vybavenosti – dostavba a rozšírenie školy, športovej haly, prebiehajúca výstavba nového športového areálu a napríklad nový supermarket s inovatívnou konštrukciou. Minulý rok sa dokončila architektonicky veľmi príťažlivá prístavba a nadstavba základnej školy na Hargašovej ulici, ochotne prijatá aj samotnými obyvateľmi. V západnej časti zóny tento rok pribudlo nové futbalové ihrisko, pumptrack, workout a exteriérový šach ako súčasť pripravovaného športovo oddychového areálu. V areáli má byť aj multifunkčné ihrisko s umelou trávou, so zázemím, pingpongové stoly, ihrisko na plážový volejbal a reštaurácia. Mestská časť plánuje v areáli bývalého SOU energetického kampus novej materskej školy, základnej školy, domova sociálnych služieb, magistrát má v areáli záujem aj o výstavbu nájomných bytov. Pri vjazde do zóny z Hodonínskej cesty sa nachádza základná vybavenosť – supermarket Billa a drobné prevádzky, podľa UP zóny sa v okolí kruhového objazdu počíta s ďalšou občianskou vybavenosťou.

Ešte pred krízou v roku 2008 bola v zóne Krče plánovaná nová polyfunkčná štvrť Pod vŕškami s rodinnými domami a blokovou zástavbou malopodlažných bytových domov v centrálnej časti lokality, s ambíciou kombinovať výhody mestského a vidieckeho bývania. Pôvodný rozsah výstavby bytových domov sa zúžil, bloky C a D odkúpili noví developeri. Na pôvodný koncept štvrte nadväzuje výstavba blokov A (Pod vŕškami), B (Tilia), E + B (Livana) – development Bývanie pod vŕškami, blok C (Karpatium Residence) a D (Kolísky). Zóna Krče sa dnes mení v intenciách územného plánu hlavného mesta Bratislavy a ÚPN VÚC Bratislavského kraja na predmestskú štvrť s prevládajúcou funkciou malopodlažnej bytovej zástavby v kombinácii s rodinnými domami. Súčasťou rozvoja obce je aj prepájanie Záhorskej Bystrice s blízkymi sídelnými celkami, najmä s Mariankou, s vyhľadávanými pútnickými a atraktívnymi turistickými miestami. V budúcnosti sa predpokladá ďalšia urbanizácia v Záhorskej nížine v súvislosti s výstavbou Borov a novej mestskej štvrte v blízkosti areálu Volkswagen (CENTROP). Pre samosprávu Záhorskej Bystrice to bude nová výzva, ako sa vyrovnať s ďalším rozvojom a rozširovaním obytných štvrtí a najmä ako zlepšiť dopravnú dostupnosť do centra Bratislavy.

Ku konceptu a k architektúre Kolísok

Obytný súbor Kolísky nadväzuje na urbanizmus blokovej bytovej zástavby Pod vŕškami. Tvorí ho štvorica nárožných objektov otvorených do poloverejného vnútrobloku. Hmoty objektov sa smerom do svahu zmenšujú (dva objekty sú štvorpodlažné s jedným ustúpeným podlažím, vo svahu sú objekty o podlažie nižšie), urbanistické riešenie odkazuje na mierku mestských víl. Polozapustená podnož suterénu umožnila rezidenčné parkovanie a komerčnú vybavenosť. Kvalitu rodinného života podporujú racionálne dispozície priestranných troja štvorizbových bytov s balkónmi, predzáhradkami a terasami strešných päťizbových bytov.

Podobnosť jednotlivých etáp blokovej zástavby bytových domov otvorených do nádvoria zvádza na schematizáciu riešenia. Kolísky sa odlišujú vnútroblokom, umožňujúcim rôzne aktivity (ping-pong, crossfit) na ihrisku v bezpečí dvora, náhodné aj organizované stretnutia a diskusie, záhradkárčenie v light móde, grilovačky, rôznorodosť užívania priestoru pre malých aj veľkých – presah interiéru do exteriéru, kvalitný exteriérový priestor dopĺňajúci bývanie.

Pridanou hodnotou Kolísok je práca so zeleňou, ktorá nie je v tomto prípade módnou pozlátkou, ale integrálnou súčasťou riešenia súboru objektov. Zeleň vo vnútrobloku je navrhnutá profesionálne, v súlade s predpokladanými aktivitami na dvore. Zeleň ako architektonický prvok aj ako psychohygiena má byť súčasťou každého balkóna či terasy. Ak to myslíme s udržateľnosťou úprimne, vegetačné strechy by už dnes mali byť štandardom každej stavby. Tak ako je rozvíjajúca sa časť Záhorskej Bystrice v rozvoľnenom objatí Malých Karpát, podobne sú štyri bloky Kolísok v tesnejšom objatí rôznych druhov zelene. Bonusom celej lokality je blízkosť lesa, cyklotrás a turistických chodníkov.

V súbore sa nachádza 98 bytov, z toho je 14 dvojizbových, 53 trojizbových, 27 štvorizbových a 4 penthousy sú päťizbové. Autori projektu ponúkajú tradične vysoký štandard – drevené parkety, prípravu na stropné chladenie, nainštalované podlahové kúrenie či prípravu na exteriérové žalúzie. Zaujímavé sú detaily riešenia – napríklad zábradlia francúzskych okien a strešných terás sú nevšedné a kultivované, typizovaná zvislá výplň zábradlia je doplnená diagonálnymi profilmi, odkazujúc na diagonály farebnej treláže na balkónoch a pergolách. Autori projektu Kolísky deklarujú kvalitu bývania v mestsko-vidieckej symbióze, ideálnej pre mladé rodiny s deťmi. Z Kolísok je to na skok do pokojného historického centra Záhorskej Bystrice s tradičným koloritom vidieckych tradícií, rušné centrum hlavného mesta je relatívne dobre dostupné vďaka diaľnici D2. Architektonické idey sú v súčasnosti tvrdo konfrontované so sprísňujúcimi sa predpismi na požiarnu ochranu a energetickú hospodárnosť budov. Treláž s popínavou zeleňou pôvodne plánovaná na všetkých obvodových stenách okrem severnej fasády sa musela zredukovať na balkóny a predzáhradky. V pôvodných vizualizáciách boli treláže drevené, z pochopiteľných technických príčin ich nahradila oceľová konštrukcia s iným farebným a materiálovým výrazom. Popínavá zeleň na balkónoch a pergolách časom opticky zjednotí a doladí fasády domov. Zeleň zároveň zabezpečí premenlivosť architektonického priestoru v priebehu ročných období. Otázkou ostáva, či budú všetci obyvatelia rovnako nadšení z popínavej zelene a jej údržby, prípadne z hmyzu. Dá sa predpokladať, že majitelia bytov si vedome zvolili tento typ bývania. Každý obyvateľ má aspoň svoj kvetináč, prípadne kúsok záhradky.

Autori tvrdia, že ich cieľom nie je budovanie investičných bytov, ale komunitného bývania. Kde inde môžete v lenivé víkendové ráno stretnúť obyvateľa kráčať po vnútrobloku so záhradným náradím? V polouzavretom dvore sa kolíšu listy liesok a kvety trvaliek vo vetre, hojdajú sa, lezú, skáču a naháňajú sa deti, dospelí sa so zasneným pohľadom rýpu v zemi alebo živo diskutujú pri grile…Kolísky sú ideálnym priestorom na pokojné rodinné bývanie na predmestí veľkomesta a v náručí vidieckej zelene. Dvor ponúka jedinečnú príležitosť na symbiózu mladých rodín a osamelých ľudí v penzijnom veku, i keď to možno nebol prvotný zámer autorov. Kolísky dnes žijú svojím životom, stačí sa pozrieť do dvora. To je najlepšia spätná väzba pre architektov aj pre samosprávu.