Vo vzduchu v bežnej domácnosti sa nachádza až 50 látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie. Ich vplyv silnie vo chvíli, keď interiér nie je dostatočne vetraný. V minulosti bolo jednoduchšie toto negatívum eliminovať vďaka horšej tesnosti obálky budovy, teraz je to vinou zateplenia a nových okien zložitejšie. Zásadnými faktormi zhoršujúcej sa kvality vnútorného prostredia sú aj snahy o väčší tepelný komfort či energetické úspory. Kvalita ovzdušia v interiéroch sa v dlhodobom meradle zhoršuje. Základným opatrením, ktoré môže mať výrazný vplyv na kvalitu života, je vetranie. Čisto z hľadiska energetickej efektivity je vetranie pomerne nákladné. Teplotu vzduchu v interiéri ovplyvnil aj nedávny nárast cien energií. „Priemerné teploty v miestnostiach sa vplyvom tohto faktora znížili až o 2 °C, išlo pritom o čisto samoregulačný mechanizmus. Rast cien však znamenal aj snahu o čo najvyššie energetické úspory, a teda aj minimalizáciu výmeny vzduchu,“ tvrdí Martin Prísečan, produktový manažér spoločnosti Enbra. V bežných rodinných domoch, kde je vetranie zaistené systémom mikroventilácie alebo okennými štrbinami, môže celková tepelná strata objektu v zimných mesiacoch tvoriť až 40 percent.

Vetranie s rekuperáciou ako riešenie problému

Odborníci odporúčajú ako najefektívnejšie riešenie na zvýšenie kvality vnútorného prostredia inštaláciu systému riadeného vetrania s rekuperáciou. Najčastejšie sa objavuje v novostavbách, no výnimkou nie sú ani rekonštruované budovy. V prípade nedostatočného vetrania v miestnosti dochádza k zvýšeniu relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá sa v interiéri kondenzuje na miestach s nižšou povrchovou teplotou, ako sú napríklad okná. To sú v mnohých prípadoch miesta, kde sa v domácnosti môžu nachádzať plesne. Dôsledkom môžu byť respiračné ochorenia, typicky alergie alebo astma, či bolesť hlavy alebo únava. Škodlivé látky sa môžu uvoľňovať aj počas bežných domácich činností, najčastejšie pri praní alebo pri varení. „Rekuperačná jednotka je v tomto prípade vhodným riešením, tento vetrací systém je schopný stále zaisťovať vysokú kvalitu vzduchu v miestnosti a zároveň minimalizovať stratu tepla aj energie,“ vysvetľuje Prísečan. V ideálnom prípade sa inštalujú dve alebo viac lokálnych jednotiek, ktoré medzi sebou vzájomne bezdrôtovo komunikujú a pomáhajú udržiavať synchronizované prúdenie vzduchu. Toto moderné zariadenie už dokáže pracovať aj v automatickom bezdrôtovom režime, keď samo kontroluje maximálnu nastavenú úroveň vlhkosti v interiéri. Riadené vetranie s rekuperáciou funguje na princípe výmeny tepla. Pri vyfukovaní ohrievaného vzduchu von z miestnosti dochádza k akumulácii v keramickom výmenníku, počas nasávania čerstvého vzduchu z okolia sa nazhromaždené teplo uvoľňuje a vonkajší vzduch ohrieva. Cyklus sa opakuje každých sedemdesiat sekúnd a pomáha šetriť tepelnú energiu, ktorá by inak unikla klasickým vetraním. Rozsah týchto zariadení je prispôsobený miernemu podnebnému pásmu – v zime stačí teplota vyššia než tridsať stupňov Celzia pod nulou, v letných mesiacoch znesie aj tropickú päťdesiatku.