Domáci kapitál krajín CEE-6 (Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Česko a Slovensko) bol v roku 2023 najaktívnejší s pôsobivým 56 % podielom na celkovom objeme regiónu. Investičná aktivita za 1. až 3. štvrťrok 2023 dosiahla 3,2 mld. eur, čo je viac ako 10-ročné minimum (medziročný pokles o 59 %). Rozdiely v cenách medzi očakávaniami kupujúcich a predávajúcich zostávajú značnou prekážkou toho, aby sa objemy dostali na priemerné úrovne za posledných 5 a ž 10 rokov t. j. 10 až 11 mld. eur. Základné piliere realitného sektoru v strednej a východnej Európe však zostávajú pomerne silné. Spoločnosť Colliers vo svojej najnovšej správe s názvom Investičná scéna CEE v 1. – 3. kvartáli 2023 odhaľuje aj to, že úroveň neobsadenosti sa znížila a v niektorých sektoroch bola zaznamenaná uspokojivá úroveň rastu nájomného.

Komentár k slovenskému trhu

„Na Slovensku cítime, že investori smerujú svoju aktivitu na iné trhy, kde je korekcia pomeru ceny a výnosu dynamickejšia. Pokiaľ budú finančne náklady na tejto úrovni, investori budú aj naďalej požadovať zníženie pomeru ceny a výnosu vo výške adekvátnej k zvýšeným nákladom na financovanie,“ vyjadruje sa k slovenskému trhu Ignacio Gomez z investičného oddelenia Colliers na Slovensku.

Investície v strednej a východnej Európe podľa sektorov

Objemy investícií do kancelárskych priestorov klesli globálne, aj v strednej a východnej Európe, pričom počas 1. až 3. štvrťroka 2023 predstavovali len 29,9 % objemov v CEE. Na prvé miesto sa opätovne dostal sektor priemyselných a logistických (I&L) nehnuteľností s podielom 31,4 %, nasledovaný maloobchodom s 30,6 %. Najväčšou transakciou tohto roka bola zatiaľ akvizícia I&L aktív v hodnote 200 mil. eur spoločnosťou NREP od spoločnosti 7R v Poľsku.

Investície v strednej a východnej Európe podľa pôvodu kupujúceho

Domáci kapitál krajín CEE-6 bol v roku 2023 zatiaľ najaktívnejší s pôsobivým 56 % podielom na celkovom objeme regiónu. O najvyšší podiel sa postaral český kapitál s 33 %, pričom 10 % tvorili len 2 maloobchodné transakcie. Ostatný kapitál regiónu CEE nazbieral ďalších 23 % a za ním nasledovali kapitál z Európy (22 %), USA (7 %), Ázijsko-pacifického regiónu (7 %) a Blízkeho východu (5 %).

Výhľad na nasledujúce mesiace

„Mnohí potenciálni predajcovia, ak je to v ich možnostiach, prehodnocujú svoje stratégie a obchodné plány s cieľom „prežiť do roku 2025“, čo bola fráza, ktorú bolo neustále počuť aj na jednom z najväčších veľtrhov v oblasti nehnuteľností Expo Real v Mníchove. To môže znamenať, že využijú čas na stabilizáciu príjmov z prenájmu, prevádzkovej efektivity a modernizáciu v súlade s ESG parametrami. Niektorí vlastníci však na to nemusia mať možnosti alebo zdroje a môžu sa snažiť otestovať apetít trhu na obmedzených skupinách investorov v „mimotrhových“ transakciách. V skutočnosti sa to už s rôznou úspešnosťou deje. Na druhej strane, mnohí kupujúci jednoducho čakajú na príležitosti z nútených predajov, napríklad v dôsledku klesajúceho ocenenia, zvýšených úrokových sadzieb a refinancovania dlhu. Zatiaľ sa však neobjavili žiadne výraznejšie problémy,“ komentuje Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre kapitálové trhy v strednej a východnej Európe spoločnosti Colliers. Budovy v súlade s ESG sa pomaly stávajú trhovou normou, čo odráža širší záväzok k udržateľnosti zo strany developerov, vlastníkov, investorov, veriteľov a nájomcov. Vzhľadom na súčasné trhové prostredie môže načasovanie z hľadiska súvisiacich nákladov znamenať dodatočné zmeny v tvorbe cien, ktoré ešte neboli zohľadnené. Na realitný a finančný sektor je však vyvíjaný čoraz väčší tlak, pokiaľ ide o ich súlad s európskymi predpismi ESG.