Eurostav

Časopis EUROSTAV sa venuje naliehavým otázkam zo stavebníckej a architektonickej problematiky. Uverejňuje najnovšie poznatky o širokom spektre stavebných tém, primárne o stavebných materiáloch, technológiách, stavebných postupoch a produktoch, predstavuje pripravované zámery a dokončené stavebné diela. Témami, na ktoré sa časopis sústreďuje, a ktoré v dnešnej dobe najviac rezonujú sú zdravé životné prostredie, uhlíkovo neutrálne budovy a stavby, certifikácia stavieb a stavebných materiálov, opatrenia na klimatické zmeny atd.

Prečo inzerovať?

■ EUROSTAV tvorí miesto vo vašich komunikačných plánoch!

■ EUROSTAV má potenciál!

■ EUROSTAV sleduje tradíciu!

■ EUROSTAV zdroj aktualít a poznatkov!

Arch

ARCH je odborný časopis, ktorý reprezentuje najnovšie tendencie v architektúre, venuje sa jej vývojovým trendom a aktuálne informuje o udalostiach v architektúre na Slovensku a v okolitých štátoch. Recenzuje najnovšie realizované architektonické diela a významné architektonické súťaže. Časopis prináša odborné recenzie najnovších realizácií architektonických diel postavených na Slovensku a v okolitých krajinách, ktorých autormi sú slovenskí architekti a systematicky reflektuje aktuálne dianie na slovenskej a medzinárodnej architektonickej scéne.

Prečo inzerovať?

■ ARCH má tradíciu!

■ ARCH je aktuálny!

■ ARCH je informačný zdroj!

■ ARCH je architektmi sledovaný!

■ ARCH je neprehliadnuteľný!

■ ARCH je vyhlasovateľom prestížneho ocenenia Ceny ARCH!