Branislav Lukáč zo STRABAG: Stavebné materiály sa snažíme maximálne recyklovať a upcyklovať

Koncern STRABAG patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov pozemných stavieb na Slovensku. Ako veľký hráč si však uvedomuje, že stavebníctvo vyprodukuje až 40 % celosvetových emisií CO2. Ako chcú dosiahnuť ekologickú neutralitu do roku 2040? Ako sa stavia na recyklovanie surovín? A čo z nich robí 3. najlepšieho zamestnávateľa roka v oblasti stavebníctva? Spýtali sme sa Branislava Lukáča, technického riaditeľa a konateľa STRABAG s.r.o.

Stavebníctvo čaká hlboká transformácia

Európske aj slovenské stavebníctvo sa nachádza na križovatke. Narastajúca urbanizácia Slovenska, vytváranie nových hodnotových reťazcov v postkovidovom období, požiadavky na dekarbonizáciu budov a budovy s nulovými emisiami, trvalý nedostatok pracovnej sily, nedostupnosť bývania pre mladých ľudí a transformácia spoločnosti z pohľadu trvalej udržateľnosti, to sú výzvy, ktorým čelí aj stavebníctvo.

Virtuálna realita v stavebníctve

Hlavným zámerom tohto článkuje ukázať možné aplikácie virtuálnej a zmiešanej reality v procese projektovania stavieb. Zaoberá sa históriou virtuálnej reality a súčasnými mož­nosťami róznych headsetov pre virtuálnu realitu (VR). Zobrazuje proces návrhu, VR headsety, VR softvér atď. Ukazuje aj možné aplikácie v budúcnosti, najmä v stavebníctve.

Uhlíkovo neutrálne budovy ES

Okrem novostavieb pútajúcich svojou architektúrou a nekonvenčnými konštrukčnými riešeniami sa v poslednom desaťročí môžeme stretnúť už aj s projektmi komplexnej obnovy výškových budov. Takáto obnova je zameraná na zníženie spotreby energie a uhlíkovej stopy. Veľký potenciál na redukciu spotreby energií pri výstavbe alebo obnove výškových budov majú najmä