Rekordný pokles emisií: Európa na ceste k dekarbonizácii

Minulý rok sa v Európe zaznamenal historický pokles emisií uhlíka od spustenia systému obchodovania s emisiami. Hoci uhlíková stopa v leteckej doprave stúpla približne o 10 %, emisie v sektore energetiky a priemyslu klesli. Hlavným faktorom tohto poklesu boli značne rozšírené obnoviteľné zdroje energie (OZE) v európskom energetickom mixe, najmä veternej a solárnej energie, čo viedlo až k 24 % redukcii emisií v energetike.

S využitím brownfieldu začala aj verejná správa – z bratislavskej Hviezdy budú kancelárie a ubytovňa

Brownfieldy, často chápané ako opustené priemyselné alebo komerčné plochy, sú dnes stredobodom záujmu pre rozvoj v stavebníctve. Tieto lokality, ktoré boli v minulosti znečistené alebo opustené, predstavujú cenný zdroj pre výstavbu nových projektov s ohľadom na udržateľnosť a ekologickú efektívnosť. V roku 2024 ďalej pribúdajú projekty, ktoré stavajú práve na týchto skôr zabúdaných miestach.