Ministerstvo dopravy začalo čerpať prvých 677 miliónov eur z Programu Slovensko. Peniaze sú určené na päť významných dopravných projektov, ktoré už majú zabezpečené financovanie z eurofondov. Patrí medzi ne výstavba dvoch diaľnic, modernizácia dvoch železničných tratí a nákup električiek pre Bratislavu. Tieto projekty sú rozdelené do fáz, ktoré momentálne prebiehajú. Okrem toho ministerstvo dopravy podpísalo zmluvu na obnovu bytových domov v hodnote takmer pol miliardy eur.

Minister dopravy Jozef Ráž uviedol: „Naše projekty sú v plnom prúde realizácie, čo umožňuje okamžité zaplatenie faktúr. S podpísaním zmlúv môžeme tieto náklady hradiť z európskych prostriedkov, čím uvoľňujeme takmer trištvrte miliardy zo štátnych zdrojov na iné účely. Naše úsilie je sústrediť sa na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie využitie eurofondov určených na dopravu.“

Podrobnosti o niektorých podpísaných fázovaných projektoch zahŕňajú:

  1. Diaľnicu R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek: Tento úsek je súčasťou juhovýchodného obchvatu Košíc a momentálne bez problémov prebieha jeho výstavba.
  2. Diaľnicu R3 Tvrdošín – Nižná: Stavebné práce dosiahnu dôležitý míľnik v podobe dokončenia mostných konštrukcií a dokončenia násypov.
  3. Železničný uzol Žilina: Tento projekt zahŕňa prestavbu mosta na Kysuckej ulici a pokračujúcu modernizáciu železničného zvršku a trakčného vedenia.
  4. Modernizáciu koridoru Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR: Práce na tomto hlavnom európskom koridore prebiehajú bez komplikácií.
  5. Nákup električiek pre Bratislavu: Tento projekt zahŕňa nákup desiatich nových električiek, pričom posledná sa mala dodať do konca mája.
  6. Projekt na zníženie energetickej náročnosti bytových domov, ktorý zahŕňa rôzne opatrenia na úsporu energie, ako je zateplenie, výmena okien a modernizácia vykurovacích systémov.

Zdroj: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky