„Vedieť zbierať dáta a správne ich analyzovať je cesta k energetickej efektívnosti,“ hovorí Rastislav Mihalík zo spoločnosti Siemens

Siemens, ako líder na slovenskom trhu v oblasti inteligentných budov, prináša špičkové technologické riešenia pre široké spektrum projektov od priemyselných prevádzok cez administratívne budovy až po multifunkčné bytové komplexy. V rozhovore sme sa zamerali na využívané technológie, význam automatizácie a digitalizácie, ako aj na budúce trendy v oblasti smart cities. O skúsenostiach a víziách do budúcnosti nám porozprával vedúci sekcie Building Technologies na Slovensku, ktorý túto pozíciu zastáva od roku 2014.

Branislav Lukáč zo STRABAG: Stavebné materiály sa snažíme maximálne recyklovať a upcyklovať

Koncern STRABAG patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov pozemných stavieb na Slovensku. Ako veľký hráč si však uvedomuje, že stavebníctvo vyprodukuje až 40 % celosvetových emisií CO2. Ako chcú dosiahnuť ekologickú neutralitu do roku 2040? Ako sa stavia na recyklovanie surovín? A čo z nich robí 3. najlepšieho zamestnávateľa roka v oblasti stavebníctva? Spýtali sme sa Branislava Lukáča, technického riaditeľa a konateľa STRABAG s.r.o.