Mestská knižnica a verejné priestranstvo, areál bývalého cukrovaru, Břeclav

Areál bývalého cukrovaru v Břeclavi v Českej republike sa nachádza severne od námestia T. G. Masaryka. Ide o územie medzi ulicou Národních hrdinů a Kuffnerovým nábrežím rieky Dyje. Areál je zároveň najvýznamnejšou rozvojovou lokalitou mesta a má naozaj vysoký potenciál svojho využitia. V súčasnosti je areál vrátane objektu Veľkej tržnice prakticky bez využitia, je aj poslednou rozsiahlou plochou, ktorá môže významne obohatiť vybavenosť mesta verejnou infraštruktúrou.

Premena údolia letného kina Jemnice

Mesto Jemnice v Českej republike vyhlásilo jednokolovú otvorenú projektovú architektonicko-krajinársku súťaž. Jej predmetom je návrh architektonicko-krajinárskeho riešenia premeny údolia letného kina a priľahlej skautskej klubovne v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta Jemnice a zámockého parku.

Do architektonickej súťaže Baumit Fasáda roka 2023 sa prihlásilo celkom 100 diel

Do architektonickej súťaže Baumit Fasáda roka 2023 sa prihlásilo celkovo 100 diel. Cieľom odbornej poroty bolo vybrať 3-4 nominácie najzaujímavejších finalistov v každej kategórii. Do hlasovania v kategórii Cena verejnosti sa tento rok môže zapojiť aj laická verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania. Víťazné diela budú predstavené na slávnostnom galavečere v priestoroch Refinery Gallery dňa 23. mája 2023. Nominovaným dielam držíme palce!

Fasáda roka 2023

Spoločnosť Baumit v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Fakultou architektúry STU Bratislava, Združením pre zatepľovanie a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga vyhlasuje v poradí už 16. ročník súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA 2023.