Prihlásené objekty

Do architektonickej súťaže Baumit Fasáda roka 2023 sa prihlásilo celkovo 100 diel. Cieľom odbornej poroty bolo vybrať 3-4 nominácie najzaujímavejších finalistov v každej kategórii. Do hlasovania v kategórii Cena verejnosti sa tento rok môže zapojiť aj laická verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania. Víťazné diela budú predstavené na slávnostnom galavečere v priestoroch Refinery Gallery dňa 23. mája 2023. Nominovaným dielam držíme palce!

Spoločnosť Baumit v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Fakultou architektúry STU Bratislava, Združením pre zatepľovanie a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga organizuje v poradí už 11. ročník súťaže Baumit

O súťaži

Zámerom tejto prestížnej súťaže je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

Veríme, že ani Baumit Fasáda roka 2023 nebude len o povrchu, ale jej výsledky priblížia širokej odbornej verejnosti invenčné riešenia architektonických návrhov a tiež kvalitu remeselného spracovania konštrukčného detailu. Doterajšia prezentácia víťazných diel a ich autorov na slávnostných gala-večeroch sa stala nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich tvorcov, ale slúži verejnosti aj ako cenná inšpirácia do budúcnosti.

Zasadnutie odbornej poroty

Odborná porota zložená z renomovaných architektov a garantov kvalitnej architektúry sa stretla dňa 22. februára 2023 a spomedzi všetkých prihlásených diel vybrala nominácie a víťazné diela za každú kategóriu. Do súťaže sa aj tento rok zapojili zaujímavé stavby, ktoré si zaslúžia obdiv pre jedinečnosť a nadčasovosť ich stvárnenia. Porote sa aj tento rok podarilo vybrať spomedzi prihlásených diel jedinečné a povšimnutia hodné stavby.

V porote o najkrajších fasádach roka 2023 rozhodovali títo odborní garanti:

Andrea Bacová, FAD STU, Sebastián Nagy, sebastian nagy architects, s.r.o, Ľubomír Závodný, ateliér Závodný, Samuel  Netočný, architekt, Linz, Peter Kuklica, Kuklica Smerek architekti, s. r. o.

Za predsedu poroty bol zvolený členmi poroty Samuel Netočný. Sme radi, že aj tento rok prijali úlohu porotcov významné osobnosti zo sféry architektúry, stavebníctva a dizajnu a v spolupráci s odbornými inštitúciami a mediálnymi partnermi môžeme spolu poukázať na to, že v oblasti architektúry máme na Slovensku projekty, ktoré si zaslúžia ocenenie a obdiv.

Poznáme nominácie v jednotlivých kategóriách

Aj v tomto ročníku súťaže hodnotila odborná porota prihlásené stavby v šiestich kategóriách súťaže, v ktorých nominovala 3-4 stavby za kategóriu a určila aj víťazné projekty v jednotlivých kategóriách. Spolu porota nominovala 20 prihlásených stavieb.

Nominácie v jednotlivých kategóriách:

  • Rodinný dom

Dom pod Slancom, Bratislava (SADOVSKY & ARCHITECTS), House with a view, Nitra (Grau Architects), Komplex rodinných domov Briežky, Bratislava (štúdio MUUR)

  • Bytový dom

Obytný súbor Povrazy, Košice (adf s.r.o), Vila Ľadová, Bratislava (VI Group), Južné mesto II, Bratislava – Petržalka (Compass, s.r.o.), Bytový dom Čerešne II, Bratislava (Architekti Šebo Lichý)

  • Nebytová stavba

Rekonštrukcia budovy Mestského úradu, Leopoldov (ZEROZERO, s.r.o. ), Promenáda Living Park, Nitra (Ladislav Nagy, DKLN ), Polyfunkcia Bakossova, Banská Bystrica (BMX studio s.r.o.)

  • Obnovená a adaptovaná budova

Bytový dom Račianska, Bratislava (GUTGUT, s.r.o ), Ružový mlyn, Piešťany (Matej Otrísal, PAMARCH, s.r.o.), Bytový dom Novosvetská 22, Bratislava (mikulaj & mikulajová s.r.o.)

  • Sanovaná historická budova

Meštiansky dom, Modra (Ing. arch. Lucia Marušicová, Miroslav Želiar, Želiar s.r.o.), Farský kostol sv. Jána z Mathy, Bratislava (Štukonz s.r.o. ), Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno (Graphite, s.r.o. ), Kostol sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa (SANEX s.r.o )

  • Kreatívne štruktúry a dizajn

Koliba Gardens, Bratislava (Alexy & Alexy architekti ), Záhradné sady, Prešov (BMX studio s.r.o), Tréningová hala, Martin (Ľubica Kobanová, KOBAN architects)

Verejné hlasovanie

V súťaži Baumit Fasáda roka 2023 bude hlasovať o najkrajšej fasáde roka aj laická verejnosť. Verejné hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke súťaže v priebehu apríla.

Bližšie informácie o súťaži a hlasovaní verejnosti nájdete na: www.baumit.sk/fasada-roka.