Stavebníctvo čaká hlboká transformácia

Európske aj slovenské stavebníctvo sa nachádza na križovatke. Narastajúca urbanizácia Slovenska, vytváranie nových hodnotových reťazcov v postkovidovom období, požiadavky na dekarbonizáciu budov a budovy s nulovými emisiami, trvalý nedostatok pracovnej sily, nedostupnosť bývania pre mladých ľudí a transformácia spoločnosti z pohľadu trvalej udržateľnosti, to sú výzvy, ktorým čelí aj stavebníctvo.