Protipožiarna ochrana budov a stavieb v roku 2023

Odborná konferencia reflektuje najdôležitejšie požiadavky a koncepty požiarnej bezpečnosti budov a stavieb v roku 2023. Konferencia je zameraná na opatrenia pri predchádzaní požiarom, na oblasť požiarnej bezpečnosti stavieb, bezpečné prevádzkovanie stavieb, ale aj na hasenie požiarov a opatrenia na zníženie následkov požiarov. Konferencia poskytne aktuálne informácie z legislatívy, projektovania, využívania nových materiálov a elektromobility z pohľadu požiarnej bezpečnosti budov a stavieb.