Kolísky sú od slova kolísať

Obytný komplex Kolísky sa nachádza takmer v centre novej rezidenčnej zóny Záhorskej Bystrice Krče, v bývalej poľnohospodárskej časti na juhu Záhorskej Bystrice, na rozhraní obytnej štvrte a tradičnej dedinskej zástavby. Architektúra Kolísok zaujala aj odborníkov – dostali sa do nominácie 22. ročníka ocenenia Slovenskej komory architektov – CE ZA AR 2023 a na medzinárodnej scéne vyhrali v súťaži Big SEE Awards 2023 v slovinskej Ľubľane.

Polyfunkčný bytový dom Verdena

Nový polyfunkčný bytový dom z dielne VI GROUP s názvom Verdena vzniká v Krasňanoch v bratislavskej Rači na mieste bývalého miestneho kultúrneho centra, ktoré sa dlhé roky nevyužívalo. Pôjde teda o obnovu spustnutého areálu, ktorý sa nachádza v strategickom spojení s areálmi Meopta, Slovenská Grafia, a. s., a s futbalovým štadiónom FK Krasňany.

Stavebníctvo čaká hlboká transformácia

Európske aj slovenské stavebníctvo sa nachádza na križovatke. Narastajúca urbanizácia Slovenska, vytváranie nových hodnotových reťazcov v postkovidovom období, požiadavky na dekarbonizáciu budov a budovy s nulovými emisiami, trvalý nedostatok pracovnej sily, nedostupnosť bývania pre mladých ľudí a transformácia spoločnosti z pohľadu trvalej udržateľnosti, to sú výzvy, ktorým čelí aj stavebníctvo.

Trendom sa vyhýba bez arogancie. Pritzkerovu cenu za architektúru získal David Chipperfield

Pritzkerovu cenu za architektúru každoročne udeľuje Hyattova nadácia ako medzinárodne najvyššiu poctu žijúcemu architektovi. Už niekoľko rokov sa očakávalo, že tento subtílny, elegantný, plodný a radikálne zdržanlivý architekt získa ocenenie za svoj mimoriadny celoživotný prínos k architektúre. Chipperfield vo svojej tvorbe prejavuje úctu k histórii a ku kultúre a zároveň si ctí už vybudované a prírodné prostredie.

Mestská knižnica a verejné priestranstvo, areál bývalého cukrovaru, Břeclav

Areál bývalého cukrovaru v Břeclavi v Českej republike sa nachádza severne od námestia T. G. Masaryka. Ide o územie medzi ulicou Národních hrdinů a Kuffnerovým nábrežím rieky Dyje. Areál je zároveň najvýznamnejšou rozvojovou lokalitou mesta a má naozaj vysoký potenciál svojho využitia. V súčasnosti je areál vrátane objektu Veľkej tržnice prakticky bez využitia, je aj poslednou rozsiahlou plochou, ktorá môže významne obohatiť vybavenosť mesta verejnou infraštruktúrou.