Ministerstvo dopravy začalo čerpať 677 miliónov eur na dopravné projekty v SR

Ministerstvo dopravy začalo čerpať prvých 677 miliónov eur z Programu Slovensko. Peniaze sú určené na päť významných dopravných projektov, ktoré už majú zabezpečené financovanie z eurofondov. Patrí medzi ne výstavba dvoch diaľnic, modernizácia dvoch železničných tratí a nákup električiek pre Bratislavu. Tieto projekty sú rozdelené do fáz, ktoré momentálne prebiehajú. Okrem toho ministerstvo dopravy podpísalo zmluvu na obnovu bytových domov v hodnote takmer pol miliardy eur.

„Vedieť zbierať dáta a správne ich analyzovať je cesta k energetickej efektívnosti,“ hovorí Rastislav Mihalík zo spoločnosti Siemens

Siemens, ako líder na slovenskom trhu v oblasti inteligentných budov, prináša špičkové technologické riešenia pre široké spektrum projektov od priemyselných prevádzok cez administratívne budovy až po multifunkčné bytové komplexy. V rozhovore sme sa zamerali na využívané technológie, význam automatizácie a digitalizácie, ako aj na budúce trendy v oblasti smart cities. O skúsenostiach a víziách do budúcnosti nám porozprával vedúci sekcie Building Technologies na Slovensku, ktorý túto pozíciu zastáva od roku 2014.

Rekordný pokles emisií: Európa na ceste k dekarbonizácii

Minulý rok sa v Európe zaznamenal historický pokles emisií uhlíka od spustenia systému obchodovania s emisiami. Hoci uhlíková stopa v leteckej doprave stúpla približne o 10 %, emisie v sektore energetiky a priemyslu klesli. Hlavným faktorom tohto poklesu boli značne rozšírené obnoviteľné zdroje energie (OZE) v európskom energetickom mixe, najmä veternej a solárnej energie, čo viedlo až k 24 % redukcii emisií v energetike.