Zatraktívnenie, kultivácia a oživenie miesta. To sú cieľové parametre vyzdvihnuté v jednokolovej otvorenej projektovo-výtvarno-architektonickej súťaži s názvom Umelecké dielo pre Park na Karlově, ktorú vyhlásila mestská časť Praha 2. Súťaž je podporená z programu Umění pro město, ktorý predstavuje novú formu finančnej podpory súčasného umenia vo verejnom priestore zo strany hlavného mesta Prahy. A to najmä s pomocou mestských organizácií a investorov.

Cieľom mestskej časti je vytvoriť kvalitný pobytový priestor, ktorý bude mať výraznú estetickú hodnotu. Predmetom súťaže je nájsť a oceniť najlepšie umelecké dielo, respektíve najlepšie riešenie umeleckej intervencie v zrekonštruovanom Parku na Karlově. Spojenie umeleckého diela a parku by malo podnietiť pozornosť jeho užívateľov.

„Návrh nie je limitovaný tematicky, koncepčná náplň, téma miesta a lokality sa v súťaži hľadá. Nie je teda potrebné navrhovať tematizovanú plastiku, prípadne pamätník,“ upozorňujú vyhlasovatelia súťaže v zadaní.

Preferované budú stále umelecké intervencie a hmotné diela, ktoré zvýšia kvalitu a posilnia či dotvoria identitu miesta. Rovnako na tom budú aj diela, ktoré reprezentujú či zrkadlia hodnoty súčasnej spoločnosti, „hovoria“ jazykom súčasnosti. Tvorcovia návrhov by mali myslieť aj na budúcnosť, dielo by malo odkrývať možnosti lokality aj v ďalších rokoch.

„V kontexte vývoja súčasnej spoločnosti budú vítané umelecké diela, ktoré budú mať miestny špecifický charakter, namiesto diel tradične znázorňujúcich miesta historickej pamäti. Dielo by malo reflektovať priestorový potenciál miesta, historické a kultúrne súvislosti, ideový kontext a malo by harmonicky doplniť priestor či posilniť jeho identitu,“ vysvetľujú vyhlasovatelia súťaže.

Plocha umiestnenia diela je polygón, ktorý je v rozmeroch približne 45 x 75 m, 2 300 m2. Návrh diela by mal zohľadniť aj okolité prostredie. Na ploche, ktorá je vymedzená pre súťažný návrh, sa v súčasnosti nachádzajú spevnené trávnaté plochy a niekoľko solitérnych stromov. Odhadované orientačné náklady na realizáciu umeleckého diela sú stanovené na 3 milióny českých korún bez DPH.

„Zadanie mi robí radosť tým, že sa do hry dostáva umenie a jeho obsahová stránka, ktorá má potenciál stať sa tlmočníkom medzi riešenou lokalitou a jej návštevníkmi a dať tak priestoru nový, autentický zmysel. Takáto príležitosť sa v Prahe príliš často neotvára, a ak áno, väčšinou sa tak nedeje s takto veľkoryso slobodným zadaním, umožňujúcim uplatniť akýkoľvek prístup, tému či uhol pohľadu,“ hovorí predseda poroty, architekt Petr Janda.

Umelecké návrhy môžu účastníci súťaže posielať elektronicky do 15. septembra tohto roku do 17.00 hodiny. Registráciu je však nutné vykonať vopred a nenechávať si to na poslednú chvíľu. Porotu tvoria odborníci Petr Janda, Denisa Václavová, Jozef Bolf, Vladimír Brož, Jan Recman, Jaroslav Němec a Jaroslav Šolc. Náhradní členovia poroty sú Kristýna Hájková, Sylvie Hájková a Dominik Adamec. Víťazný návrh bude ocenený sumou 150 000 českých korún.