Spoločnosť Baumit v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Fakultou architektúry STU Bratislava, Združením pre zatepľovanie a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga vyhlasuje v poradí už 16. ročník súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA 2023.

Zámerom tejto prestížnej súťaže je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

Veríme, že ani BAUMIT FASÁDA ROKA 2023 nebude len o povrchu, ale jej výsledky priblížia širokej odbornej verejnosti invenčné riešenia architektonických návrhov a tiež kvalitu remeselného spracovania konštrukčného detailu. Doterajšia prezentácia víťazných diel a ich autorov na slávnostných galavečeroch sa stala nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich tvorcov, ale slúži verejnosti aj ako cenná inšpirácia do budúcnosti.
Prihlasovateľom diela môže byť jednotlivec (architekt, projektant, investor či realizátor) alebo organizácia, ktorá sa zásadným podielom zaslúžila o návrh alebo realizáciu prihláseného stavebného diela – projektová či architektonická kancelária, investorská organizácia, stavebná firma.
Aj v tomto ročníku súťaže sa stretnú diela v šiestich kategóriách:
• Rodinný dom
• Bytový dom
• Nebytová stavba
• Obnovená a adaptovaná budova
• Sanovaná historická budova
• Kreatívne štruktúry a dizajn

Posledný termín odovzdania súťažných návrhov je 31.1.2023.

V súťaži Fasáda roka 2023 bude hlasovať o najkrajšej fasáde roka aj laická verejnosť. Verejné hlasovanie bude prebiehať na facebookovej stránke súťaže: www.baumit.sk.

Bližšie informácie o súťaži a prihlasovací formulár nájdete na www.baumit.sk.

Informácie o vyhlasovateľovi súťaže:
Baumit, spol. s r. o. Žižkova 9, 811 02
Bratislava 1
www.baumit.sk

Kontaktná osoba:
Daniela Čachanová daniela.cachanova@baumit.sk
Kontakt pre médiá:
Tomáš Sepp
tomas.sepp@baumit.sk
Zuzana Mittelmann
zuzana.mittelmann@baumit.sk