Areál bývalého cukrovaru v Břeclavi v Českej republike sa nachádza severne od námestia T. G. Masaryka. Ide o územie medzi ulicou Národních hrdinů a Kuffnerovým nábrežím rieky Dyje. Areál je zároveň najvýznamnejšou rozvojovou lokalitou mesta a má naozaj vysoký potenciál svojho využitia. V súčasnosti je areál vrátane objektu Veľkej tržnice prakticky bez využitia, je aj poslednou rozsiahlou plochou, ktorá môže významne obohatiť vybavenosť mesta verejnou infraštruktúrou. Aj preto vedenie samosprávy Břeclavi vyhlásilo jednokolovú užšiu projektovú architektonickú súťaž, ktorej zámerom je návrh novej mestskej knižnice v mieste Veľkej tržnice a riešenie verejného priestoru priľahlej časti areálu bývalého cukrovaru.

„Zámerom mesta je revitalizovať postupne celý areál a plnohodnotne zapojiť územie do štruktúry mesta. Objekt bude riešený v maximálnej možnej miere ako energeticky úsporný,“ zdôrazňujú zadávatelia súťaže.

Výška predpokladaných nákladov pre celý objekt je stanovená na 300 miliónov českých korún bez DPH.

„Prioritou je nájsť nové využitie pre existujúce objekty, vhodne dostavať voľné plochy a riešiť verejné priestranstvá vrátane využitia nábrežia rieky Dyje. Predpokladá sa multifunkčné využitie územia, svoje miesto by tu mala nájsť aj nová mestská knižnica. Na voľných priestranstvách je možné uvažovať o umiestnení vonkajšej tržnice a, samozrejme, verejnej zelene, rovnako ako chodníkov pre peších a cyklotrás,“ vysvetľujú zadávatelia s tým, že cieľom mesta Břeclav je postupná obnova celého areálu, realizácia chýbajúcej a potrebnej občianskej vybavenosti aj výrazné skvalitnenie verejných priestranstiev a využitie potenciálu nábrežia.

Riešené územie v južnej časti areálu bývalého cukrovaru zaberá plochu 1,2 hektára. Časť, ktorá je prioritne predmetom súťaže, je voľné priestranstvo vrátane nábrežia a objektu Veľkej tržnice. Súčasťou dotknutého územia sú na účely súťaže aj nadväzujúce uličné profily s rozlohou 0,35 hektára. Celkovo je predmetom súťaže územie s výmerou 1,55 hektára.

Účastníci môžu podávať žiadosti o účasť do 14. júla 2023 do 18. hodiny. Súťažné návrhy je potrebné poslať do 3. novembra tohto roku do 15. hodiny. Členmi poroty, ktorá bude o návrhoch rozhodovať, sú Jakub Matuška, Luboš Krátký, Pavel Jura a David Mikulášek. Náhradníci poroty sú Petr Vlasák, Ivan Kejík, Tomáš Adámek a David Neuhaeusl. Víťazný návrh bude odmenený sumou 500-tisíc českých korún.