Lokalita: Bratislava, Rača
Developer: VI Group
Architekt: txt architekti, VI Group
Realizácia: 2021 – 2023
Vizualizácie: VI Group

Zaujímavý obytný súbor RNDZ – Rendez vzniká v mestskej časti Rača-Východné pozdĺž komunikácií Pri Šajbách a Sklabinská. Vhodne tu pretvorí priestor, ktorý bol v podstate brownfieldom. V priľahlej obytnej zástavbe prevládajú typické panelákové domy a smerom na východ susedí s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave.

Obytný komplex RNDZ je zasadený do daného prostredia tak, aby čo najviac toleroval jeho prírodné danosti. Tvorí ho pätica objektov, zoskupených do troch blokov (A, B, C) so siedmimi až ôsmimi nadzemnými podlažiami. Ich architektúra vhodne dotvára túto časť mesta. Umiestnené sú na parkovacej podnoži. Parter blokov bližšie k ceste obsahuje občiansku vybavenosť, hlbšie do územia sú bloky kompletne rezidenčné. Z prízemných častí vyrastajú vcelku jednoduché kvádre, len pôdorys bloku „B“ reaguje na tvar pozemku – je dvakrát zalomený a hmoty najvyšších poschodí ustupujú.

Stavby sú založené na monolitickej základovej doske, konštrukčný systém tvorí skeletový stĺpový systém, nosný v oboch smeroch, dopĺňaný nosnými stenami so železobetónovými stropnými doskami. Na fasádach sa použije kontaktný zatepľovací systém chránený tenkovrstvovou exteriérovou omietkou, prevažne bielou. Priečelia otočené na juh majú lodžie prechádzajúce po celej šírke objektov, na opačnej strane sú navrhnuté balkóny. Atraktivitu domov zvýšia tieniace paravány, ktoré tvoria súčasť priebežných lodžií.

Vo vnútrobloku sektora B bude zeleň, ktorá sa objaví aj na strechách podnože blokov A, C. Bude plniť dôležitú ekostabilizačnú funkciu a zníži lokálnu mikroklimatickú teplotu. Zároveň, ako mestotvorný prvok, vo významnej miere prispeje k estetickej hodnote tejto zóny.

RNDZ tak ponúka dostupné bývanie v objatí zelene pozostávajúce zo 136 bytov a 166 apartmánov v štruktúre jednoizbových, dvojizbových, trojizbových i štvorizbových. Samozrejmosťou je balkón alebo terasa. Časť bytov a apartmánov na druhom nadzemnom podlaží bude mať aj predzáhradku. Odovzdávajú sa v štandarde. Finálne vyhotovenie zahŕňa vstupné bezpečnostné dvere a interiérové dvere, laminátové podlahy, sanitu, batérie a keramické obklady a dlažby v hygienických miestnostiach. Povrchové úpravy budú k dispozícii v niekoľkých dekoroch. Okná a balkónové dvere budú plastové so 6-komorovými profilmi a s izolačným trojsklom.

Súčasťou areálu je 407 parkovacích miest zabezpečených v podzemnej garáži i na teréne. Prostredie v areáli okrem zelene spríjemnia ihriská a komunitné záhrady. Súčasťou projektu má byť aj cyklotrasa, ktorá bude v rámci areálu vybudovaná ako vyvolaná investícia. Zatiaľ však budú chýbať nadväzujúce úseky.