Víťazom výtvarno-architektonickej súťaže na umelecké dielo, ktoré má pripomínať obete pandémie COVID-19, sa stal návrh symbolizujúci náhlu hrozbu aj liečenie rán od českého architekta Radeka Taláša.

Pandémia je jednou z najtragickejších udalostí tohto storočia. Naruby obrátila životy mnohých rodín po celom svete. Len na Slovensku podľahlo respiračnému ochoreniu COVID-19 viac ako 20 000 ľudí. Medzi ďalšími obeťami sú aj ľudia, ktorí kvôli ochromenému zdravotníctvu nedostali včasnú liečbu na inú diagnózu. Aj preto vznikla prirodzená potreba, aby malo Slovensko pietne miesto, kde si môžu pozostalí symbolicky pripomínať svojich blízkych či priateľov, a tiež, aby sme ako spoločnosť nezabudli na toto náročné obdobie.

Na siedmich mólach po obvode Ružinovského jazera budú nainštalované zariadenia na vytváranie umelých vĺn, ktoré aktivuje návštevník, postaviac sa na vyznačené miesto na móle. Pamätník sa prejaví v podobe vĺn na vodnej hladine ako pominuteľný obraz. Odborná porota u víťaza ocenila, že prináša nadčasovú ideu citlivého zásahu do existujúceho prírodného prostredia, namiesto zaužívaného spôsobu vyobrazenia pamätníka. Víťazný návrh nadväzuje na projekt revitalizácie areálu Ružinovského jazera z programu Živé miesta, čo bola jedna z kľúčových podmienok v súťažnom zadaní. O súťaž bol veľký záujem, prišlo až 40 návrhov.

Viac: https://mib.sk/