Slovensko má príležitosť využiť finančné prostriedky z európskych fondov na obnovu verejných budov. Na to slúži projekt Prezidentská zelená pečať zameraný na podporu kvalitných a udržateľných rekonštrukcií verejných budov na Slovensku, zohľadňujúc technické, estetické, prevádzkové a sociálne kritériá.

Pod vedením Pavla Kukuru, predsedu predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), projekt spojil vedúcich odborníkov v oblasti udržateľnosti, cirkularity a architektúry s predstaviteľmi miest a obcí a Kancelárie prezidenta SR. Vytvorili hodnotiaci systém na medzinárodných štandardoch, ktorý je bezplatne dostupný vlastníkom verejných budov. Cieľom projektu je motivovať verejné úrady, organizácie a inštitúcie na dosahovanie štandardov udržateľných inštitúcií a udržateľnú prevádzku budov.

Slovensko už má certifikované administratívne, bytové, logistické a priemyselné budovy s vysokým hodnotením udržateľnosti, ako sú LEED Platinum, BREEAM Outstanding alebo WELL Platinum. Verejné budovy na Slovensku však doposiaľ nemali certifikáciu, čo má niekoľko dôvodov vrátane finančnej náročnosti a nedostatočnej motivácie vlastníkov budov.

Prvá Prezidentská zelená pečať bola odovzdaná Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša v Trenčíne za jej hĺbkovú obnovu s minimálnou spotrebou energie. Divadlo Aréna v Bratislave je ďalšou budovou, ktorá môže získať túto certifikáciu, keďže ešte nie je známe úvodné hodnotenie iných uchádzačov. Projekt Prezidentská zelená pečať hodnotí budovy na základe desiatich kritérií týkajúcich sa udržateľnosti budov.

Tento jedinečný projekt vytvorila expertná skupina, ktorá zahŕňa odborníkov zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Slovenskej komory architektov, z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Budov pre budúcnosť a Manifestu 2020. Hodnotiace kritériá sú založené na medzinárodných hodnotiacich systémoch pre udržateľnosť budov ako LEED a BREEAM, s dôrazom na verejné budovy. Projekt sa snaží zohľadniť aj estetické parametre a architektonickú kvalitu budov.