Podľa analýzy Renewables 2023, ktorú zverejnila Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), sa tento rok celosvetovo pridalo až 510 gigawattov nových obnoviteľných zdrojov energie. Solárna energia tvorila až 75 % novoinštalovanej kapacity. Tento výrazný nárast slúži ako základ pre nové prognózy týkajúce sa budúceho vývoja v oblasti obnoviteľnej energie, ktoré táto analýza prezentuje.

IEA predpokladá, že pri súčasnom tempe by celosvetová kapacita obnoviteľných zdrojov energie mohla do piatich rokov dosiahnuť 7 300 gigawattov, pričom fotovoltika by mala v tomto raste zohrávať kľúčovú úlohu. V prípade úspechu tohto scenára by do roka 2028 mohlo až 61 % elektrickej energie v EÚ pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Analýza však poukazuje aj na pomalé zvyšovanie počtu veterných elektrární a najmä na známe prekážky, ktoré brzdia rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v EÚ, ako sú administratívne procesy a problémy s pripojením fluktuujúcich zdrojov energie do elektrickej siete. Ak by sa tieto prekážky podarilo odstrániť, podiel obnoviteľných zdrojov energie v Európe by mohol byť výrazne vyšší, než sa v súčasnosti predpokladá.