Enormný nárast cien materiálu, spriemyselnenie stavebnej výroby či smart energetické služby. Aj toto boli niektoré z tém, o ktor ých 11. októbra 2023 v Bratislave diskutovali odborníci z rôznych oblastí stavebníctva počas konferencie „Stavebníctvo vo svete sa mení závratnou rýchlosťou. Ako sa zmeníme my?“ Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci s európskymi projektmi GreenDeal4Buildings, DoubleDecker, BungEES a REPowerE(d)u predstavil aktuálne výzvy, ktorým dnes stavebníctvo čelí.

Odborníci z rôznych oblastí stavebníctva, štátnej i verejnej správy sa na stretnutí s medzinárodnou účasťou venovali prioritne trom panelom. Tie sa podľa prezidenta ZSPS Pavla Kováčika zameriavali na inovácie stavebnej výroby, smart energetické služby či na vzdelávanie v odvetví na najbližších sedem rokov. „Diskutovali sme aj o symbióze ľudí s robotmi podporovanej rozšírenou realitou a umelou inteligenciou. Riešili sme novú stavebnú legislatívu, bytovú politiku či obnovu budov,“ vysvetľuje Kováčik. Stavebníctvo podľa jeho slov stojí nielen pred veľkou zmenou vo využívaní nových technológií, ale musí zmeniť aj celé fungovanie rezortu a myslenia. Posledná časť podujatia bola zároveň verejnou časťou 38. riadneho valného zhromaždenia jedinej profesijnej a zamestnávateľskej organizácie stavebných podnikateľov na Slovensku.

Jednou z hlavných tém bola implementácia Európskej zelenej dohody na Slovensku v rámci projektu „Zelená dohoda pre budovy“ financovaného programom Európskej únie (EÚ) Horizont Európa. Práve stavebný sektor je pri zelenej dohode kľúčovým segmentom. „Slovensko nutne potrebuje redefiníciu celospoločenských priorít a priorít novovznikajúcej vlády v oblasti výskumu a vývoja smerom k aplikovanému výskumu, vývoju inovácií v stavebníctve a podpore ich presadenia v praxi,“ upozorňuje Pavol Kováčik. Odborníci diskutovali aj o nových konceptoch smart energetických služieb, o úložiskách energie či o flexibilite riešení v rámci projektu BungEES, financovaného programom EÚ LIFE. Nešetrili kritikou súčasného, pre štát nevýhodného, nastavenia štedrých dotácií na obnovu verejných budov. Súkromný sektor môže prostredníctvom garantovaných energetických služieb pokryť až 30 % investícií do modernizácie verejných budov, a tým významne prispieť k vyššej kvalite projektov. Zároveň tak zabezpečí zvýšenie počtu obnovovaných budov a efektívnejšie využitie kapacít stavebného sektora. Výhodou navrhovaného postupu je, že časť investície sa splatí z úspor nákladov na energie.

Počas konferencie sa odborníci zhodli, že podnikateľské subjekty sa musia rýchlo zorientovať v udržateľnom investovaní, aby splnili základnú podmienku, ktorou je konkurencieschopnosť. Dôležitú úlohu v nej bude zohrávať digitalizácia stavebníctva, automatizácia, robotizácia či umelá inteligencia. „Lepší prístup energetických spoločenstiev ku kapitálu súvisí aj s posunom investorov a finančných domov smerom k udržateľným investíciám v zmysle taxonómie EÚ, ktorá špecifikuje technické podmienky na predmet investície,“ vysvetľuje Kováčik. V praxi to znamená, že investície, ktoré nezodpovedajú týmto podmienkam, budú mať menšiu šancu získať financovanie.

Kľúčovou témou bolo aj potrebné vzdelávanie v kontexte využitia digitálnych technológií. Práve rozšírená realita by mala byť podľa odborníkov na stavebných školách hlavným nástrojom digitálnej výučby. ZSPS upozornil, že štát by mal zabezpečiť na stavebných školách nové vzdelávacie programy vrátane technického vybavenia. Výučba by mala simulovať procesy prípravy, postupy a stavebnotechnické riešenia výstavby i obnovy budov. Nové vzdelávacie programy sú podľa zväzu pripravené, je ich potrebné už len implementovať vo všetkých odboroch. „Zamestnávatelia v stavebníctve čelia prekážkam pri zapájaní do vzdelávacieho procesu. Takáto spolupráca je komplikovanejšia,“ spresňuje prezident ZSPS. Odborníci sa na konferencii venovali aj umelej inteligencii a jednej z jej technológií, ktorá ju využíva, čo je digitálne dvojča. Práve umelá inteligencia by totiž mohla zlepšiť napríklad proces plánovania stavby a bezpečnosť na stavenisku.

Konferenciu uzavrela časť o aktuálnom vývoji stavebníctva na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami a EÚ. Zväz konštatoval nepriaznivý vývoj produkcie v posledných rokoch v porovnaní s okolitými štátmi či enormný nárast cien stavebných materiálov v dôsledku inflácie a energetickej krízy. Odborníci diskutovali aj o zastavení verejných stavebných projektov a o obavách z nedotiahnutia procesu povoľovania stavieb s EIA, ktorý je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky posudzovania vplyvov na životné prostredie. Témou bola i stavebná legislatíva, v rámci ktorej zaznamenali stavbári úspechy v podobe prijatia dvoch zásadných zákonov – o územnom plánovaní (zákon č. 200/2022 Z. z.) a o výstavbe (zákon č. 201/2022 Z. z.). Tie vznikli v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou. Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Martin Hypký informoval prítomných o aktuálnom stave príprav. „Musíme dokončiť prípravu a schváliť vyhláškový aparát tak, aby mohli oba zákony vstúpiť do účinnosti v apríli budúceho roka,“ uzavrel diskusiu prezident ZSPS Pavol Kováčik. ❖