Opäť predstavíme niekoľko zaujímavých realizácii:

  • Jurkovičova tepláreň, Bratislava, konverzia národnej kultúrnej pamiatky
  • Súkromná základná škola Guliver, Banská Štiavnica
  • Mini dom v záhrade, Bratislava, autor Peter Jurkovič 
  • Ponúkneme viacero rozhovorov:
  • S architektmi Martinom Paškom a Zuzanou Zacharovou o čerstvej realizácii rekonštrukcie Jurkovičovej teplárne
  • S architektom, pedagógom a kritikom Imrom Vaškom o písaní a premýšľaní o architektúre a jeho novej knihe
  • S architektom Jaromírom Krobotom o Podcaste DOM, ako sa robia rozhovory s architektmi
  • Budeme písať o dizajne, filme, výstave, verejnom priestore, súťaži... 

 

O všetkom tom, čo architekti potrebujú, vyhľadávajú a čo ich zaujíma.

Je tu ďalšie vydanie časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre
v novom obsahovom a vizuálnom formáte.
S rozšíreným záberom tém, žánrov a tvorivých oblastí, je nový ARCH
tak, ako vždy, médiom, kde sa koncentruje kritický záujem o aktuálne
dianie na slovenskej architektonickej, ale aj dizajnérskej scéne.
Sledujeme stopy kvality, skúmame princípy jej vzniku, kladieme
otázky, ktoré odhaľujú podstatu zmysluplnej kreatívnej práce a odkrývame
ľudské príbehy jej tvorcov.

Aktuálnu ponuku seminárov nájdete tu