Priatelia dobrej architektúry,

predkladáme Vám prvé vydanie časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre v novom obsahovomvizuálnom formáte. Cítime nemalý záväzok k 25-ročnej ére existencie ARCHu, ktorý sa etabloval ako dôležitá platforma prieskumu a hodnotenia súčasnej slovenskej architektúry. Prvým číslom v novej koncepcii zároveň otvárame ďalšiu etapu časopisu s rozšíreným záberom tém, žánrov a tvorivých oblastí. Nový ARCH je tak, ako vždy, médiom, kde sa koncentruje kritický záujem o aktuálne dianie na slovenskej architektonickej, ale aj dizajnérskej scéne. Sledujeme stopy kvality, skúmame princípy jej vzniku, kladieme otázky, ktoré odhaľujú podstatu zmysluplnej kreatívnej práce a odkrývame ľudské príbehy jej tvorcov.

Aktuálnu ponuku seminárov nájdete tu