Redakcia EUROSTAV

Ing, Adela Motyková
výkonná šéfredaktorka

00421-2-32632816

motykova@eurostav.sk


Ing. Mária Rosová

odborná redaktorka


00421-2-32662823


knihy@eurostav.sk

 


Mgr. Ivana Krutáková
marketing a produkcia

 

00421-2-32662812

 

krutakova@eurostav.sk
marketing@eurostav.sk

 

Vytlačiť