Redakcia ARCH

 

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
šéfredaktorka

+421-2-32662817     

      sefredaktorka.arch@eurostav.sk     

 

Ing. arch. Hana Kopecká
odborná redaktorka

+421-2-32662817

kopecka.arch@eurostav.sk

 

 

Vytlačiť