Inzercia na www stránkach

         Cenník inzercie na stránkach          

                www.vydavatelstvoeurostav.sk                                                           www.casopiseurostav.sk                                                                     www.eurostav.sk


Reklamný banner 220 x 220 pixelov
umiestnenie závisí od výberu stránky

1 mesiac - 190 € (k platenej inzercii v časopise Eurostav zdarma)
príplatok za každý ďalší mesiac - 90

Zobrazenie banneru                                                                 
www.vydavatelstvoeurostav.sk - každá stránka okrem úvodnej v pravej časti
www.casopiseurostav.sk - úvodná stránka v spodnej časti
www.eurostav.sk - na celej stránke vľavo v spodnej časti


Reklamný banner /logo spoločnosti/ 190 x 60 pixelov

1 mesiac - 69  (k platenej inzercii v časopise Eurostav zdarma)
príplatok za každý ďalší mesiac - 39

Zobrazenie baneru
www.vydavatelstvoeurostav.sk - v pravej čati stránky okrem úvodnej 
www.
eurostav.sk - v pravej čast stránky     


Textová PR reklama s archiváciou /rozsah 1 stana textu a foto/                             

Garantované zobrazenie na úvodnej stránke ako 2. aktualita     

1 mesiac - 290 € (k platenej inzercii v časopise Eurostav zdarma)
príplatok za každý ďalší mesiac - 149

Bez garancie zobrazenia                                                                                                               
1 mesiac - 149(k platenej inzercii v časopise Eurostav zdarma)
príplatok za každý ďalší mesiac - 79

Zobrazenie článku                                                                     
www.vydavatelstvoeurostav.sk - aktuality


Grafický návrh web prezentácie - 490 €

Umiestnenie web prezentácie na podstránke 
nieco.eurostav.sk - 149 / 1 mes. (k platenej inzercii v časopise Eurostav zdarma)


Vytlačiť