Komplexná obnova bytových domov 2010

Srdečne pozývame všetkých odborníkov, nadšencov a sympatizantov pôsobiacich v oblasti komplexnej obnovy bytových domov na IV. medzinárodnú konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2010.
Tohtoročná konferencia bude zameraná predovšetkým na oblasť legislatívy, financovania, úspor energií a zlepšenia kvality bývania. Verím, že v bohatom odbornom programe nájdete veľa zaujímavých a inšpiratívnych tém a prijmete pozvanie medzi kolegov a partnerov.


Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. , odborný garant

 

Vytlačiť