Jarné zasadnutie redakčnej rady časopisu EUROSTAV

Koncom apríla, za príjemného jarného poobedia sa konalo v reštaurácii Pohoda prvé tohoročné zasadnutie redakčnej rady (RR) časopisu EUROSTAV. Zúčastnila sa ho väčšina členov RR, ktorí nemali zásadné pripomienky k celkovej a aj odbornej úrovni vydaných čísiel v roku 2010. Dokonca nás pochválili za obsahovo zaujímavo pripravené čísla ES 3/2010 a ES 4/2010 (venované boli inteligentným a verejným budovám). Celé stretnutie sa nieslo v tvorivom duchu a príjemnej atmosfére a od redakčnej rady sme dostali niekoľko podnetov a inšpirácií pre témy a odborné príspevky do ďalších pripravovaných čísiel nášho časopisu. Pani šéfredaktorka časopisu EUROSTAV D. Lalíková poďakovala všetkým prítomným za doterajšie podnetné pripomienky a námety i za aktívnu spoluprácu pri príprave tohoročných prvých 5 čísiel. V závere stretnutia nezabudla aj osobne pozvať celú RR na tradičnú recepciu Vydavateľstva EUROSTAV, ktorá sa uskutoční v polovici mája (19. 5. 2010) v reštaurácii Hrad v areáli Bratislavského hradu. Celá recepcia sa ponesie v duchu osláv 15. výročia založenia vydavateľstva a tiež bude spojená s krstom nových kníh vydaných v našom vydavateľstve, ale aj s vyhlásením výsledkov 3. ročníka súťaže O graficky originálne spracovanú reklamu publikovanú v časopise Eurostav v minulom roku.

RR

Foto 1

Zľava Prof. Ing. arch. R. Špaček, CSc., Doc. Ing. V. Benko, PhD., Ing. F. Kmiť a Ing. R. Slezák

RR 2

Foto 2

Zľava Ing. J. Nedasová, MBA, Ing. arch. J. Šujan, Prof. Ing. D. Petráš, PhD. a Ing. arch. D. Lalíková, CSc.

 

 

 

Vytlačiť