15. VÝROČIE ZALOŽENIA VYDAVATEĽSTVA EUROSTAV

V priestoroch Reštaurácie Hrad, nachádzajúcej sa v areáli Bratislavského hradu, sa dňa 19. mája 2010 konala slávnostná recepcia Vydavateľstva Eurostav pri príležitosti 15. Výročia jeho založenia. Súčasťou oficiálneho programu recepcie bol aj krst 4 nových kníh, ktoré vydalo vydavateľstvo od začiatku roka 2010 a vyhlasovanie výsledkov súťaže o graficky najoriginálnejšie riešenú reklamu, uverejnenú v časopise EUROSTAV v roku 2009.

 

V priestoroch reštaurácie sa stretlo vyše 100 vzácnych hostí z radov obchodných partnerov, autorov, spolupracovníkov a priateľov vydavateľstva. V úvode oficiálnej časti si na 15-ročnú históriu vydavateľstva zaspomínal zakladateľ a riaditeľ vydavateľstva Ing. Gabriel Blaškovič. Po jeho spomienkach ale aj víziách rozvoja vydavateľstva do budúcnosti prišiel na rad krst 4 nových publikácií, pričom všetky knižky sa tentokrát krstili pravým stavbárskym pieskom. Ako prvá v poradí bola krstená útla knižka „Digitálna architektúra" od autora architekta Martina Uhríka. Knihu uviedli do života Ing. Miloš Blanárik, vedúci oddelenia komunikácie z   Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. a konateľ ŠTOR CAD computers s. r. o. Ing. Ján Žilka. Ďalšími dvoma novými knihami boli „Slovenská architekltúra - 150 tvorivých osobností súčasnej architektúry" a „Rozhovory o architektúre". Ich autorkou a zostavovateľkou je šéfredaktorka časopisu Eurostav Ing. arch. Darina Lalíková a pokrstili ju prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. viceprezident Spolu architektov Slovenska a zároveň hlavný architekt mesta Bratislavy a Ing. arch. Juraj Šujan, predseda Slovenskej komory architektov, ktorí sa aktívne podieľali na príprave oboch kníh.

Autorom štvrtej novej knihy „Transportbetón" je pán doc. Ing. Stanislav Unčík a kolektív, zo Svf STU Bratislava. Krstnými otcami boli Ing. Patrik Polakovič, prezident Asociácie výrobcov transportbetónu na Slovensku a Ing. Pavol Kňaze, ktorý je tiež veľmi aktívny v tejto asociácií už dlhé roky a ktorý významnou mierou aj odborne prispel k vydaniu tejto knihy. 

Druhá polovica oficiálneho programu patrila vyhláseniu výsledkov 3. ročníka súťaže o najoriginálnejšie graficky riešenú reklamu, publikovanú v časopise EUROSTAV za rok 2009. Víťazom sa stala reklama firmy Xella Slovensko s. r. o. a 1. cenu si prevzal vedúci marketingu Ing. Albert Priehoda, 2. cenu získala za svoju reklamu spoločnosť TRIMO SLOVAKIA spol. s r. o., cenu si prevzala pani Ing. Magdaléna Valand zo Slovinska a 3. cenu spoločnosť SKANSKA SK a. s., cenu preberala Ing. Magdaléna Dobišová.

Ing. G. Blaškovič, CSc. konateľ Vydavateľstva Eurostav

Ing. G. Blaškovič, CSc., konateľ Vydavateľstva Eurostav

Ing. A. Priehoda, Xella Slovensko

Ing. A. Priehoda, Xella Slovensko

Ing. M. Valand a Ing. Ľ. Lindák, TRIMO SLOVAKIA

Ing. M. Valand a Ing. Ľ. Lindák, TRIMO SLOVAKIA

Ing. arch. J. Šujan, predseda SKA, prof. Ing. arch. Š. Šlachta, PhD., viceprezident SAS, D. Lalíková, šéfredaktorka vydavateľstva

Ing. arch. J. Šujan, predseda SKA, prof. Ing. arch. Š. Šlachta, PhD., viceprezident SAS, D. Lalíková, šéfredaktorka vydavateľstva

 

moderátorka J. Lieskovská, Ing. M. Blanárik, riaditeľ komunikácie PSS a Mgr. Art. M. Uhrík, PhD.

moderátorka J. Lieskovská, Ing. M. Blanárik, riaditeľ komunikácie PSS a Mgr. Art. M. Uhrík, PhD.

I. Blaškovičová, obch. riaditeľka vydavateľstva, Ing. P. Kňaze, CSc., člen prezídia SAVT, doc. Ing. S. Unčík, PhD., prodekan SvF STU

I. Blaškovičová, obch. riaditeľka vydavateľstva, Ing. P. Kňaze, CSc., člen prezídia SAVT, doc. Ing. S. Unčík, PhD., prodekan SvF STU

 

Pripravila: redakcia

Foto: B. Golejová

Vytlačiť