Autorom a duchovným otcom premeny staršej časti strednej elektrotechnickej priemyslovky na administratívnu budovu a sídlo mestského úradu v Starej Turej bol architektonický ateliér Pavlech architekti. Na vytvorenie zošikmených plôch na fasáde, ktoré by novú obálku budovy vertikalizovali a priniesli do nej hru svetla a tieňa, využili architekti pórobetónové tvárnice Ytong.

Pre tím achitektov z ateliéru Pavlech architekti – Ing. arch. Mareka Pavlecha, Ing. arch. Davida Repiského a Ing. arch. Máriu Rakúsovú – to nebola prvá rekonštrukcia a funkčná zmena staršieho objektu na nový. Okrem iných projektov navrhli konverziu budovy novšej časti strednej elektrotechnickej priemyslovky na administratívnu budovu. Posledná premena nadviazala na prvý projekt a v jej priebehu sa staršia časť strednej priemyselnej školy elektrotechnickej zmenila na mestský úrad. „Prestavbe predchádzalo vypracovanie štúdie, ktorá porovnávala dva varianty budúcnosti – terajšia budova mestskéhoúradu potrebovala jednak rekonštrukciu a navyše nemala dostatok priestorov, aby zastrešila všetky oddelenia úradu mesta. Jednou z možností, ako tento problém riešiť, bolo rekonštruovať budovu mestského úradu v kombinácii s novou prístavbou. Druhá možnosť bola úrad presťahovať,“ vracia sa k obdobiu pred rekonštrukciou Marek Pavlech. Nakoniec padlo rozhodnutie konvertovať staršiu časť bývalej strednej školy na nový mestský úrad. Realizácia sa začala vo februári 2022, v júni 2023 sa prestavba vrátane interiérov dokončila. O realizáciu sa postarala spoločnosť Strojstav, spol. s r. o., z Prievidze. „Na fasáde od ulice M. R. Štefánika sme navrhli nový výraz – okná sú užšie a až po úroveň podlahy. Išlo nám o vytvorenie zošikmených plôch na fasáde, ktoré by ju rozohrali a ,rozohrala‘ by sa na nej hra svetla a tieňa. Úpravami hlavnej fasády získala budova nový, moderný a reprezentatívny vzhľad. Zošikmenie okien sa realizovalo pomocou pórobetónových tvárnic Ytong a dôvodom ich použitia bola jednoduchá realizácia a ľahké a rýchle opracovanie. Stavebný systém Ytong je v stavbe zastúpený aj formou prekladov, v interiéri sú priečkovky Ytong,“ hovorí Marek Pavlech a dodáva: „Materiály Ytong nás ani na tejto stavbe nesklamali. Poznáme ich vlastnosti a často s nimi pracujeme. Pórobetónové produkty Ytong sa použili aj vo vedľajšej budove, aj v iných budovách, ktoré sme navrhovali. Ich prednosťou je i skutočnosť, že s nimi vedia pracovať realizačné firmy. To výrazne znižuje riziko chýb, ktoré konečný dojem z hotovej stavby často kazia.“

Konverzia je riešená komplexne a premyslene

Súčasťou prvého nadzemného podlažia je okrem vstupnej haly aj klientske centrum s recepciou a jednotlivými kancelárskymi pracoviskami. Druhé nadzemné podlažie poskytuje priestory jednotlivým oddeleniam mestského úradu. Nachádza sa tu aj kancelária prednostu úradu, zasadacia miestnosť a zázemie. Chýbajúce kancelárske priestory pre oddelenia mestského úradu vyriešili architekti využitím priechodu do vedľajšej budovy. Na treťom nadzemnom podlaží je umiestnená kancelária primátora so zázemím. Na tomto podlaží sú ďalej umiestnené jednotlivé kancelárie referentov, manažérov, hlavného kontrolóra a vedúceho kancelárie primátora. Podlažie disponuje aj malou zasadacou miestnosťou a zázemím.