Napriek tomu, že súčasná situácia nám nedovolila usporiadať jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe prezenčnou formou, bol aj jej nový online formát nabitý informáciami a zaujímavými hosťami. Na konferencii, ktorú organizuje Vydavateľstvo EUROSTAV (10. rok) a Slovenská rada pre zelené budovy (7. rok), prezentovali svoje zaujímavé projekty významní spíkri z Talianska, Holandska, Veľkej Británie, Česka aj zo Slovenska. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Toto výnimočné odborné stretnutie zavŕšilo vyhlásenie laureáta už 9. ročníka ceny časopisu EUROSTAV VISIO 2020.

Druhý ročník odbornej konferencie Protipožiarna ochrana budov v roku 2021 sa konal 15. októbra 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zmenila jej forma a presunula sa do online sveta. Vďaka tomuto kroku bolo možné zabezpečiť účasť sľúbených odborníkov, ktorých prítomnosť by mohla byť z dôvodu opatrení proti pandémii neistá. Ako vyzerala Protipožiarna ochrana budov v roku 2021 online? Profesionálne technické zabezpečenie sa postaralo o bezproblémové vysielanie prednášok priamo na obrazovky pripojených účastníkov. Celým dňom sprevádzala moderátorka Mária Rosová z Vydavateľstva EUROSTAV, ktoré je organizátorom konferencie. Všetci účastníci online konferencie mali možnosť vypočuť si odborné prednášky v troch blokoch, ktoré zavŕšila panelová diskusia.

VIDEÁ Z POSLEDNÝCH AKCIÍ

ďalšie videá »

wienerberger
REYNAERS
Allplan
Construsoft
Schneider Electric
Doka
Delta
Menej hluku? Som samé ucho
Objavte správny kurz k vyššej kvalite života