TopKontrola kvality na stavbách  3.diel

Autor:
Ivan Juríček, Danica Košičanová a kol.

Číslo ISBN:
978-80-89228-39-3

Formát:
165 x 235 mm

Počet strán:
344

Poštovné a balné:
áno

Rok vydania:
2014

Väzba:
tvrdá obálka

Dostupnosť:
skladom

Vydavateľstvo:
Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Kontrola kvality na stavbách 3.diel

Ivan Juríček, Danica Košičanová a kol.

     
Cena: 49,00

 

Vďaka finančnej podpore SKSI na vydanie knihy majú jej členovia 30% zľavu z ceny knihy

(v poznámke prosíme potvrdiť, že ste členom SKSI)

 


ANOTÁCIA

Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 3. diel – Dokončovacie práce a technické zariadenia budov je pokračovaním edície Stavebný manažment – Kontrola kvality na stavbách a nadväzuje na doteraz vydané 2 diely tejto série publikácií: 1. diel – Stavebné výrobky a 2. diel – Hrubá stavba.

Publikácia je užitočným pomocníkom pre všetkých zhotoviteľov pozemných stavieb, aby kvalita ich zhotovenia spĺňala všetky parametre predpísané technickými normami a ostatnými predpismi. Ponúka potrebné znalosti o postupoch pri kvalitnom zhotovovaní všetkých rozhodujúcich prác dokončovacieho cyklu vrátane prác TZB (technického zariadenia budov). Okrem užitočnosti odborných informácií pre zhotoviteľov (najmä stavbyvedúcich a technických dozorov), ponúka kniha aj nevyhnutné odborné informácie pre pracovníkov jednotlivých subdodávateľských profesií, ktorí v nej nájdu koncentrovaný zdroj informácií pre zhotovovanie ich prác v požadovanej kvalite.

Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol.

V prvej – úvodnej – kapitole je objasnená celková štruktúra publikácie a vysvetlené základné pojmy súvisiace s témou.

V druhej kapitole sú zosumarizované predovšetkým normové požiadavky na kontrolu dokončovacích prác, resp. na kontrolu kvality konštrukcií, ktoré sú ich výsledkom. V tejto kapitole má väčšina podkapitol štruktúru: kontrola pripravenosti pracoviska a stavebnej pripravenosti, kontrola materiálov a výrobkov, kontrola zhotovovania, kontrola geometrickej presnosti, kontrola kvality a úplnosti prác po ich skončení.

V tretej kapitole je súbor skúšobných metód a postupov používaných pri kontrole kvality pri realizácii dokončovacích prác a TZB, spracovaný v súlade s aktuálne platnými technickými normami, ktoré kontroly a skúšky presne špecifikujú.

Štvrtá kapitola obsahuje ukážky kontrolných listov (checklistov). Všetkých 46 kontrolných listov je v elektronickej forme na CD nosiči priloženom ku knihe, odkiaľ si ich každý používateľ môže stiahnuť do svojho počítača, vyplniť a uložiť, resp. pracovať s nimi. Kontrolné listy prinášajú novú kvalitu do vzťahu dodávateľ a odberateľ, ale najmä oboch chránia pred možnými chybami, ktoré by mohli vyústiť do nekvality stavebného diela.

 

Publikácia je určená všetkým odborníkom, ktorí zodpovedajú za kvalitu vykonávaných stavebných prác. Zvlášť je určená manažérom útvarov kontroly kvality, stavbyvedúcim, majstrom, rovnako tiež technickým dozorom investora, ale aj všetkým ostatným zainteresovaným odborníkom v oblasti kontroly kvality vo firmách. Poslúži ako cenný zdroj informácií nielen odborníkom na strane dodávateľov, ale aj na strane investorov, teda v celom spektre stavebného trhu a určite sa stane aj vyhľadávanou učebnou pomôckou študentov stredných a vysokých škôl stavebného zamerania, ktorí sa majú oboznámiť s celou škálou kontrolných a skúšobných činností.

 

OBSAH

1 ÚVOD

 

2 NORMOVÉ POŽIADAVKY NA KONTROLU DOKONČOVACÍCH PRÁC

2.1 Kontrola omietkarských prác

2.2 Kontrola prác pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev

2.3 Kontrola prác pri zhotovovaní hydroizolácií

2.4 Kontrola klampiarskych prác

2.5  Kontrola montáže výplní otvorov

2.6 Kontrola montáže sadrokartónových konštrukcií

2.7 Kontrola prác pri zhotovovaní podláh

2.8 Kontrola prác pri zhotovovaní obkladov

2.9 Kontrola maliarskych a natieračských prác

2.10 Kontrola zasklievacích prác

2.11 Kontrola zdravotechnických prác

2.12 Kontrola kúrenársko-inštalačných prác

2.13 Kontrola plynoinštalačných prác

2.14 Kontrola vzduchotechnických zariadení

2.15 Kontrola silnoprúdových rozvodov a zariadení

2.16 Kontrola slaboprúdových rozvodov a zariadení

2.17 Meracie metódy silnoprúdových rozvodov na stavbách (revízie elektrických zariadení)

 

3 KONTROLY A SKÚŠKY

3.1 Skúšky vlhkosti stavebných materiálov a podkladových konštrukcií

3.2 Skúšky mált na omietky

3.3 Skúšky mált a lepidiel na obkladové prvky

3.4  Skúšky poterov

3.5 Skúšky prídržnosti povrchových úprav stavebných konštrukcií k podkladu

3.6 Stanovenie drsnosti povrchu stavebných konštrukcií

3.7 Skúška oderuvzdornosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

3.8 Skúšky tesnosti hydroizolácií

3.9 Skúška prievzdušnosti

3.10 Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla

3.11 Skúška vodotesnosti okien

3.12 Skúšky zdravotechnických inštalácií

3.13 Skúšky vykurovacích systémov

3.14  Skúšky domového plynovodu

3.15 Skúšky vzduchotechnických zariadení

3.16 Skúšky silnoprúdových rozvodov a zariadení

3.17 Skúšanie a meranie pri vykonávaní revízií elektrických inštalácií do 1000 V

 

4 KONTROLNÉ LISTY DOKONČOVACÍCH PRÁC

 

ZOZNAM LITERATÚRY


Súvisiace titulyPodobné tituly


Poslať známemu Vytlačiť

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Tel.: 00421-2-32662 812

eurostav@eurostav.sk
obchod@eurostav.sk