vypredanéKontrola kvality na stavbách 2.diel

Autor:
doc.Ing. Ivan Juríček, PhD.

Číslo ISBN:
978-80-89228-33-1

Formát:
165 x 235 mm

Počet strán:
284

Rok vydania:
3/2012

Väzba:
tvrdá

Dostupnosť:
vypredaná

Vydavateľstvo:
Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Kontrola kvality na stavbách 2.diel

doc.Ing. Ivan Juríček, PhD.

     
Cena: 0,00  

ANOTÁCIA

Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 2. diel – Hrubá stavba nadväzuje na 1. diel – Stavebné výrobky. Zaoberá sa kontrolou kvality zhotovovania konštrukcií hrubej stavby pri realizácii pozemných stavieb. Problematiku podáva komplexne a môže byť spoľahlivým pomocníkom pri systematickej kontrole prác, ktoré majú najväčší podiel na celkovej kvalite stavebného diela.

            Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je úvodná – tu je objasnená celková štruktúra publikácie a vysvetlené základné pojmy súvisiace s témou. Druhá kapitola uvádza prehľad normových požiadaviek na kontrolu kvality prác pri výrobe hrubej stavby. V tretej kapitole je uvedený súbor skúšobných metód a postupov používaných pri kontrole kvality pri realizácii hrubej stavby, spracovaný v súlade s aktuálne platnými technickými normami, ktoré kontroly a skúšky presne špecifikujú. Všetky tri kapitoly sú spracované tak, aby mohli byť praktickou pomôckou pri každodennej kontrolnej činnosti na stavbe počas realizácie všetkých bežných prác, ale aby poskytovali dostatočné množstvo informácií, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie spolupráce so špecializovanými firmami alebo pri riešení zložitejších problémov súvisiacich s kvalitou.

 

Štvrtá kapitola obsahuje súbor kontrolných listov (checklistov), spracovaných ako pomôcka pre kontrolu takých činností, ktorých zabezpečenie je nevyhnutnou podmienkou kvalitného priebehu prác, ale ktoré spravidla nie sú obsiahnuté v kontrolnom a skúšobnom pláne. Tieto Kontrolné listy sú aj na CD, ktoré je súčasťou knihy. V publikácii sú tiež prílohy s geometrickými odchýlkami konštrukcií a murovaných prvkov.

            Texty publikácie sú spracované precízne, štruktúrovane a na vysokej odbornej úrovni, čo podporuje jej zrozumiteľnosť a dobrú čitateľnosť. Autor zapracoval do publikácie relevantné informácie zo 68 platných technických noriem, čo umožňuje užívateľovi knihy disponovať poznatkami, aké žiadna iná publikácia vydaná na Slovensku takto komplexne neobsahuje.

            Publikácia je určená nielen pracovníkom útvarov kontroly kvality, manažérom kvality na stavbách, stavbyvedúcim, majstrom, technickému dozoru investora, ale aj všetkým ostatným zainteresovaným odborníkom v oblasti kontroly kvality na stavbách. Cenné informácie získajú z nej i pracovníci skúšobných laboratórií a tiež študenti stredných a vysokých škôl stavebného zamerania, ktorí sa majú oboznámiť s celou škálou kontrolných a skúšobných činností.


OBSAH

1          Úvod                                                            

2          Normové požiadavky na kontrolu prác

pri výrobe hrubej stavby    

2.1       Kontrola lešenárskych prác

2.2       Kontrola betonárskych prác

2.3       Kontrola murárskych prác

2.4       Kontrola montáže prefabrikovaných konštrukcií

2.5       Kontrola montáže oceľových konštrukcií

2.6       Kontrola montáže drevených stavebných konštrukcií

3          Kontroly a  skúšky

3.1       Kontrola geometrickej presnosti

3.2       Skúšky čerstvého betónu

3.3       Skúšky zatvrdnutého betónu

3.4       Skúšky výstuže

3.5       Skúšky mált a muriva

4          Kontrolné listy

Prílohy

Zoznam literatúry


Súvisiace titulyPodobné tituly


Poslať známemu Vytlačiť

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Tel.: 00421-2-32662 812

eurostav@eurostav.sk
obchod@eurostav.sk