Špeciálna literatúra
strana 1/2  strana 2

Cenotvorba v stavebníctve – súčasné trendy a vízie

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.
36,30 €

BIM Building Information Modeling

Tomáš Funtík a kol.
25,00 €

TECHNOLÓGIA STAVIEB

doc.Ing.Ivan Juríček,PhD.
79,20 €

Akustika

Prof. Ing. Monika RYCHTÁRIKOVÁ, PhD. a kolektív / 30% zľava pre členov SKSI
61,90 €

Požiarna bezpečnosť stavieb

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.
21,00 €

Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.
30,80 €

Stavbyvedúci - Nové výzvy a skutočnosti

prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., a prof. Ing. Ivan Hyben, PhD.
45,65 €
strana 1/2  strana 2