Edícia Špeciálna literatúra

Efektívne bývanie

Ing.arch. H.Pifko,PhD., prof.Ing.arch. R.Špaček,CSc. a kol.

8,50 € 17,00 €
všetky knihy edície »

Edícia Stavebný manažment

Kontrola kvality na stavbách 3.diel

Ivan Juríček, Danica Košičanová a kol.

49,00 €
všetky knihy edície »

Edícia Dobrá rada nad zlato

Dom na 3E

prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. a kolektív

6,00 € 12,00 €
všetky knihy edície »

Edícia Rodinné domy

Nové rodinné domy VIII

Kolektív autorov

4,85 € 9,70 €
všetky knihy edície »

Mimo edícií

Požiarna bezpečnosť stavieb

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

21,00 €
všetky knihy edície »
-30%Sila farby

Autor:
Andrea Urlandová

Číslo ISBN:
9788089228447

Formát:
230 x 280 mm

Počet strán:
192 strán

Poštovné a balné:
áno

Rok vydania:
2016

Väzba:
tvrdá

Dostupnosť:
skladom

Vydavateľstvo:
Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Sila farby

Andrea Urlandová

  43,00 €  
Cena: 30,10

SILA FARBY

Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti  v architektúre a v urbanistických priestoroch s využitím colour science

Všade, kde je svetlo, je aj farba...Svet, ktorý vizuálne vnímame je svetom polychromatickým a  jeho farby sú v neustálom procese zmien a interakcii.

Často si ani neuvedomujeme, ako náš život farby ovplyvňujú.

Farebné videnie a aspoň minimálne rozdiely medzi vnímanými farbami umožňuje našu orientáciu v priestore, ale aj to, či si niečo vôbec všimneme, ako rýchlo a v akom poradí.

Farba je perceptuálnym fenoménom. Vnímané farby rozhodujú o tom, aká bude naša prvá emocionálna reakcia na videnú vec, priestor, prostredie  - či sa nám bude hneď páčiť, či nie, alebo či nás nechá ľahostajnými.

Farby tak vytvárajú rozhodujúci predpoklad pre náš vzťah k veciam, tovarom, priestorom alebo prostrediu, na to, ako sa v ňom budeme cítiť a ako nás spätne bude ovplyvňovať. Majú tak súvis aj s našim celkovým rozpoložením, stavom, ovplyvňujú fyzickú a duševnú rovnováhu, nálady, a teda v konečnom dôsledku aj zdravie.

Naše farebné preferencie a prejavy – voľba farieb pre vlastné interiéry, fasádu, či aj oblečenie a pod.- však vypovedajú čosi aj o nás samotných – o našej povahe, náladách prežívaniach, vkuse, postoji k trendom, spoločnosti, ktorej sme súčasťou, citlivosti k ľuďom a prostrediu a prípadných zámeroch.

Pre existenciu objektívnych faktorov, ktoré podmieňujú naše subjektívne reakcie na farby a ešte veľa ďalších skutočností, treba farbu brať vážne, nepodceňovať jej účinky a profesionáli by farby mali vedieť cielene a koncepčne využiť v prospech užívateľov diel a prostredí.

Táto publikácia predkladá vybrané podstatné poznatky k takejto cielenej práci s farbou, správnemu využívaniu jej účinkov, potenciálu, a teda sily.

Zámerom nie je ponúknuť nejaké recepty či návody, nakoľko každá situácia je iná a vyžaduje si individuálny prístup, ale skôr princípy a postupy - metodiku farebného navrhovania prostredí.

Andrea Urlandová, autorka knihy

OBSAH

Sila farby…                       

Predslov      

 

Časť 1 – všeobecná       

1  ÚVOD. FARBA V KONTEXTE ARCHITEKTONICKOM A URBANISTICKOM    

1.1 Úlohy a význam farby                    

1.2 Medzinárodný kontext                   

                         

2  FENOMÉN FARBA  

2.1 Ponímanie, koncepcie farby          

2.2 Farba a svetlo             

2.3 Základná terminológia v prehľade                      

                       

3 VIZUÁLNE VNÍMANIE. ÚVOD DO PROBLEMATIKY A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ   

3.1 Farebný vzhľad         

3.2 Farebné videnie         

3.3 Farebné vnímanie     

 

4  ÚČINKY, CHARAKTERISTIKY A INTERAKCIE FARIEB                     

4.1 Príroda ako východisko a vzťažné prostredie 

4.2 Účinky farieb             

4.3 Vybrané charakteristiky farieb. Psychológia a symbolika. Psychologicko-emocionálne účinky farieb    

 

5  OD SUBJEKTÍVNYCH ZÁŽITKOV K OBJEKTÍVNYM POZNATKOM                    

5.1 Emócie a pocity        

5.2 Kultúrna a spoločenská podmienenosť volieb a používania farieb        

                         

6  SPOLUPÔSOBENIE FARIEB – ESTETICKÉ ASPEKTY, HARMONICKÉ PRINCÍPY                 

6.1 Kombinácie farieb – kontrasty    

6.2 Harmónia farieb        

 

7  ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA O FARBE         

7.1 Stav a súčasné výzvy – „farebný jazyk” vybranej vzorky spoločnosti  

7.2 Teoretické základy colour science – vývoj poznatkov o farbe                 

7.3 Stručný prehľad vývoja systematiky farieb    

7.4 Moderné systémy farieb                 

 

8  ŠPECIFIKÁCIA A MERANIE FARIEB – VŠEOBECNÉ ZÁSADY A METÓDY     

8.1 Vizuálna špecifikácia a meranie farieb              

8.2 Prístrojové meranie farieb – kolorimetria a spektrofotometria                 

                 

 

Časť 2 - aplikačná         

                 

9  FARBA AKO SÚČASŤ OBRAZU MESTA       

9.1 Farebný charakter, tradície a identita                 

9.2 Farba a tvorba v urbanisticko-architektonickej dimenzii. Rozhodovací proces         

9.3 Funkcie, resp. úlohy farby             

9.4 Podstata navrhovania a posudzovania farebnosti                 

9.5 Východiská a ciele farebných riešení – ponímanie a princípy „správneho“ farebného riešenia   

 

10  KOMPOZIČNÉ ASPEKTY          

10.1 Farba v kompozícii priestoru – vzťah k prostrediu            

10.2 Farba v architektonickej kompozícii              

 

11  HISTORICKÁ PODMIENENOSŤ RIEŠENÍ FAREBNOSTI                   

11.1 Historická podmienenosť používania farieb v architektúre a urbanistických

       štruktúrach – historický prierez  

11.2 K otázke pôvodného – farebného výrazu historických architektonických exteriérov                  

11.3 Zhrnutie objektívnych historických aspektov farebnosti                       

 

12  PROBLEMATIKA FAREBNOSTI HISTORICKÝCH URBANISTICKÝCH ŠTRUKTÚR – VÝCHODIS

12.1 Historický prehľad                       

12.2 Farebnosť ako predmet obnovy

 

13  KREATIVITA A OBJEKTÍVNE FAKTORY V PROCESE RIEŠENIA FAREBNOSTI                 

13.1 Faktory prostredia 

13.2 Preferencie a estetické hodnotenia                   

13.3 Objektívne faktory podmieňujúce subjektívne estetické hodnotenia farebnosti fasád                                             

       a urbanistických priestorov          

                       

14  NORMOVANIE A ŠTANDARDIZÁCIA. TECHNICKÉ LIMITY A POŽIADAVKY NA RIEŠENIE                             FAREBNOSTI V EXTERIÉROCH                      

14.1 Normovanie a štandardizácia     

14.2 Technické limity    

14.3 HBW a TSR              

14.4 Stálosť farby a spôsob jej starnutia                 

14.5 Nové materiály a technológie    

                       

15  SÚČASNÉ TRENDY A TENDENCIE – ANALÝZA STAVU A PRAXE                  

15.1 Farebnosť v procese reštrukturalizácie urbánneho prostredia                

15.2 Súbory panelových domov – farebnosť ako výzva            

15.3 Farebné preferencie a otázka vhodnosti, farebnej harmónie                    

 

16  PRÍKLADY RIEŠENIA FAREBNOSTI V RÔZNYCH URBANISTICKÝCH DIMENZIÁCH    

16.1 Metodické prístupy – prehľad dnešného stavu                   

16.2 Plány – návrhy farebnosti           

 

17  PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE                   

17.1 Historické urbanistické štruktúry                   

17.2 Súbor bytových domov. Navrhovanie s ohľadom na identitu – Identity-conscious colour design                 

17.3 Panelový bytový dom                  

17.4 Rodinný dom          

17.5 Farebná modelácia urbanistického priestoru – námestia  

 

18  ZÁVER

18.1 Zásady a postupy, metodika koncepčného navrhovania farebnosti     

18.2 Schematický náčrt metodiky riešenia/navrhovania farebnosti v urbanistickej dimenzii             

18.3 Zhrnutie zásadných princípov riešenia farebnosti urbanistických priestorov; trendy                  

 

 

English summary: THE POWER OF COLOUR   

Zoznam bibliografických odkazov    

Register       

O autorke    

Poďakovanie                     


Podobné tituly


Poslať známemu Vytlačiť

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Tel.: 00421-2-32662 812

eurostav@eurostav.sk
obchod@eurostav.sk