V priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice-okolie sa plánuje zriadenie nového logistického centra s predpokladanými nákladmi približne dva milióny eur. Tento zámer predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť Kiss Develop nedávno.

Podľa zámeru by logistické centrum malo slúžiť na skladovanie tovaru pre rôznych nájomcov, ktorí majú záujem o takéto priestory. Plánovaný komplex sa skladá z dvoch samostatných hál s celkovou zastavanou plochou viac ako 19 600 štvorcových metrov a ponúka 20 parkovacích miest pre osobné automobily. V areáli sa nepredpokladá parkovanie nákladných vozidiel.

Čo sa týka zamestnanosti, návrh počíta maximálne s 26 pracovníkmi na administratívu a 28 zamestnancami, ktorí budú pracovať priamo v logistickom centre.