Bezkonkurenčná lokalita, veľkosť a dispozičné usporiadanie bytových jednotiek, ako aj kvalita vyhotovenia a použitých materiálov predurčujú projekt Rezidencia Kesselbauer na trvalé bývanie. Rodinný charakter bývania podporuje aj vnútroblok v parkovej úprave. Na súčasnejšie pôsobiacej časti je inštalovaný klasický kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou, predsadená fasáda je obložená vláknocementovými doskami, historická časť fasády využíva tepelnoizolačné dosky Multipor.

Zdroj: xella.sk