Konferencie

KONFERENCIE VYDAVATEĽSTVA EUROSTAV/SEMINÁRE

                                                                                                                                                                 

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE                             
Ročník: 2020, 2019201820172016,2015,
            2014201320122011
INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE

Ročník: 2019  


 

BIM A DIGITALIZÁCIA V STAVEBNÍCTVE

Ročník: 20192018201720162015
 

PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOV

Ročník: 2019


STAVEBNÁ A PRIESTOROVÁ AKUSTIKA                                                    

Ročník: 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
Vytlačiť