Vedenie vydavateľstva

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.
výkonná riaditeľka a konateľka

00421-2-32662825

sefredaktorka@eurostav.sk

Vlasta Luščiková
ekonómka

00421-2-32662829

luscikova@eurostav.sk

 

 

 

Vytlačiť