Redakcia EUROSTAV

Vzhľadom na momentálnu situáciu spojenú s corona virusom pracujeme vo veľkej miere z domu. V prípade, že sa nedovoláte na pevnú linku, volajte na toto telefónne číslo: 

Mgr. Michaela Koreňová           +421 918 686 455       


Ing, Adela Motyková

výkonná šéfredaktorka

00421-2-32632816

motykova@eurostav.sk


Ing. Mária Rosová

odborná redaktorka


00421-2-32662823


knihy@eurostav.sk

 


Mgr. Ivana Krutáková
marketing a produkcia

 

00421-2-32662812

 

krutakova@eurostav.sk
marketing@eurostav.sk

 

Vytlačiť