Redakcia ARCH

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
šéfredaktorka

00421-2-32662817

sefredaktorka.arch@eurostav.sk

 

Ing. arch. Hana Kopecká
odborná redaktorka

00421-2-32662817

kopecka.arch@eurostav.sk

 

 

Vytlačiť