Redakcia ARCH

Vzhľadom na momentálnu situáciu spojenú s corona virusom pracujeme vo veľkej miere z domu. V prípade, že sa nedovoláte na pevnú linku, volajte na toto telefónne číslo: 

Mgr. Michaela Koreňová           +421 918 686 455       

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
šéfredaktorka

+421-2-32662817     

      sefredaktorka.arch@eurostav.sk     

 

Ing. arch. Hana Kopecká
odborná redaktorka

+421-2-32662817

kopecka.arch@eurostav.sk

 

 

Vytlačiť