Obchodné oddelenie

Mgr. Dagmar Jančovičová                  +421 905 723 198         jancovicova@eurostav.sk     
riaditeľka obchodného oddelenia
a marketingu

Ing. Tibor Bondor                                +421 905 569 382           tibor.bondor@eurostav.sk
manažér obchodného oddelenia 
a marketingu

Vytlačiť