Obchodné oddelenie

 

Mgr. Michaela Koreňová
head of sales and marketing

00421-2-32662826

korenova@eurostav.sk
obchod@eurostav.sk

Ing. Silvia Vargová
manažérka obchodného oddelenia a marketingu 

00421-2-32662815

vargova@eurostav.sk

Mgr. Dagmar Jančovičová
manažérka obchodného oddelenia a marketingu

00421-2-32662820 jancovicova@eurostav.sk 

Vytlačiť